วัสดุก่อสร้าง สหสินไทย SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท ประตู หน้าต่าง ปูน หลังคา คอนกรีตผสมเสร็จ แบบฟอร์มสมัครงาน สมัครงาน ออนไลน์ ร่วมงานกับเรา สหสินไทย ซีเมนต์ไทย โฮมมาร์ท ตราช้าง SCG
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot

dot
dot


  [Help]
dot


Windsor
e co value scg
ศูนย์บริการคอตโต้ cotto


แบบฟอร์มสมัครงาน

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร 1 :  *
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร 2 :  *
เงินเดือนที่ต้องการ (บาท) :  *
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) :  *
ชื่อเล่น :
วันเดือนปีเกิด :  *
อายุ (ปี) :  *
น้ำหนัก (ก.ก.) :
ส่วนสูง (ซ.ม.) :
สัญชาติ :
ศาสนา :
ที่อยู่ปัจจุบัน/สามารถติดต่อได้ :  *
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :  *
โทรศัพท์ :  *
มือถือ :  *
E-mail :  *
สถานภาพ : โสด
สมรส
อื่นๆ
การศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปวส.
ปวช./ม.6
ม.3
ต่ำกว่า ม. 3
ประวัติการทำงานล่าสุด :  *
ตำแหน่งล่าสุด :  *
อายุงาน (ปี : วันเริ่มงาน ถึง วันสิ้นสุด) :  *
เงินเดือนล่าสุด (บาท) :  *
ลักษณะงานโดยย่อ :  *
ความสามารถทางภาษา :  *
ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ :  *
ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  *
บุคคลอ้างอิง :  *
ตำแหน่ง/บริษัท :  *
โทรศัพท์บุคคลอ้างอิง :  *
ท่านจะขัดข้องหรือไม่ หากบริษัทฯ จะตรวจสอบประวัติการทำงานของท่านจากบริษัท
ที่เคยปฏิบัติงาน (ตามข้อมูลที่ให้ไว้ :
ไม่ขัดข้อง
ขัดข้อง
หากบริษัทฯ ตกลงที่จะว่าจ้างท่านทำงาน ท่านสามารถเริ่มงานได้ภายในกี่วัน :  *
โปรดระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวท
่านและผลงานดีเด่นที่ผ่านมา :
 *
รูปถ่าย :  *
เอกสารประกอบ (ในรูปแบบ JPG เท่านั้น) :