Show sidebar
แสดง 9 24 36

NEO BASALT ARGENTO GRP R11 40X80cm. 741407

1,645.00฿
** ราคาขายต่อกล่อง ** ( 1,715 บาท / ตร.ม.) NEO BASALT ARGENTO GRP R11 40X80cm.(16x32) GT741407 (กระเบื้องปูพื้น-ผนัง) ซีรีส์ “Neo Basalt” รหัสสินค้า : GT741407 วัสดุ : พอร์ชเลน ITALIAN PORCELAIN จำนวนแผ่นต่อกล่อง : 3 แผ่น ตารางเมตรต่อกล่อง : 0.96 ตร.ม. จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร : 3.13 แผ่น ขนาดสินค้า : กว้าง : 40 ซม. (16 นิ้ว) ยาว : 80 ซม. (32 นิ้ว) น้ำหนัก : 21.41 กก. *ราคารวมภาษี ส่งฟรีทั่วประเทศ*

NEO BASALT ARGENTO NAT R10 40X80cm. 741401

1,645.00฿
** ราคาขายต่อกล่อง ** ( 1,715 บาท / ตร.ม.) NEO BASALT ARGENTO NAT R10 40X80cm.(16x32) GT741401 (กระเบื้องปูพื้น-ผนัง) ซีรีส์ “Neo Basalt” รหัสสินค้า : GT741401 วัสดุ : พอร์ชเลน ITALIAN PORCELAIN จำนวนแผ่นต่อกล่อง : 3 แผ่น ตารางเมตรต่อกล่อง : 0.96 ตร.ม. จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร : 3.13 แผ่น ขนาดสินค้า : กว้าง : 40 ซม. (16 นิ้ว) ยาว : 80 ซม. (32 นิ้ว) น้ำหนัก : 21.41 กก. *ราคารวมภาษี ส่งฟรีทั่วประเทศ*

NEO BASALT ARGENTO NAT R10 80X80cm. 741419

2,605.00฿
** ราคาขายต่อกล่อง ** ( 2,035 บาท / ตร.ม.) NEO BASALT ARGENTO NAT R10 80X80cm.(32x32) GT741419 (กระเบื้องปูพื้น-ผนัง) ซีรีส์ “Neo Basalt” รหัสสินค้า : GT741419 วัสดุ : พอร์ชเลน ITALIAN PORCELAIN จำนวนแผ่นต่อกล่อง : 2 แผ่น ตารางเมตรต่อกล่อง : 1.28 ตร.ม. จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร : 1.56 แผ่น ขนาดสินค้า : กว้าง : 80 ซม. (32 นิ้ว) ยาว : 80 ซม. (32 นิ้ว) น้ำหนัก : 29.53 กก. *ราคารวมภาษี ส่งฟรีทั่วประเทศ*

NEO BASALT ARGENTO SOFT R9 40X80cm. 741395

1,645.00฿
** ราคาขายต่อกล่อง ** ( 1,715 บาท / ตร.ม.) NEO BASALT ARGENTO SOFT R9 40X80cm.(16x32) GT741395 (กระเบื้องปูพื้น-ผนัง) ซีรีส์ “Neo Basalt” รหัสสินค้า : GT741395 วัสดุ : พอร์ชเลน ITALIAN PORCELAIN จำนวนแผ่นต่อกล่อง : 3 แผ่น ตารางเมตรต่อกล่อง : 0.96 ตร.ม. จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร : 3.13 แผ่น ขนาดสินค้า : กว้าง : 40 ซม. (16 นิ้ว) ยาว : 80 ซม. (32 นิ้ว) น้ำหนัก : 21.41 กก. *ราคารวมภาษี ส่งฟรีทั่วประเทศ*

NEO BASALT ARGENTO SOFT R9 80X80cm. 741413

2,605.00฿
** ราคาขายต่อกล่อง ** ( 2,035 บาท / ตร.ม.) NEO BASALT ARGENTO SOFT R9 80X80cm.(32x32) GT741413 (กระเบื้องปูพื้น-ผนัง) ซีรีส์ “Neo Basalt” รหัสสินค้า : GT741413 วัสดุ : พอร์ชเลน ITALIAN PORCELAIN จำนวนแผ่นต่อกล่อง : 2 แผ่น ตารางเมตรต่อกล่อง : 1.28 ตร.ม. จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร : 1.56 แผ่น ขนาดสินค้า : กว้าง : 80 ซม. (32 นิ้ว) ยาว : 80 ซม. (32 นิ้ว) น้ำหนัก : 29.53 กก. *ราคารวมภาษี ส่งฟรีทั่วประเทศ*

NEO BASALT BASALTO GRP R11 40X80cm. 741410

1,645.00฿
** ราคาขายต่อกล่อง ** ( 1,715 บาท / ตร.ม.) NEO BASALT BASALTO GRP R11 40X80cm.(16x32) GT741410 (กระเบื้องปูพื้น-ผนัง) ซีรีส์ “Neo Basalt” รหัสสินค้า : GT741410 วัสดุ : พอร์ชเลน ITALIAN PORCELAIN จำนวนแผ่นต่อกล่อง : 3 แผ่น ตารางเมตรต่อกล่อง : 0.96 ตร.ม. จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร : 3.13 แผ่น ขนาดสินค้า : กว้าง : 40 ซม. (16 นิ้ว) ยาว : 80 ซม. (32 นิ้ว) น้ำหนัก : 21.41 กก. *ราคารวมภาษี ส่งฟรีทั่วประเทศ*

NEO BASALT BASALTO NAT R10 40X80cm. 741404

1,645.00฿
** ราคาขายต่อกล่อง ** ( 1,715 บาท / ตร.ม.) NEO BASALT BASALTO NAT R10 40X80cm.(16x32) GT741404 (กระเบื้องปูพื้น-ผนัง) ซีรีส์ “Neo Basalt” รหัสสินค้า : GT741404 วัสดุ : พอร์ชเลน ITALIAN PORCELAIN จำนวนแผ่นต่อกล่อง : 3 แผ่น ตารางเมตรต่อกล่อง : 0.96 ตร.ม. จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร : 3.13 แผ่น ขนาดสินค้า : กว้าง : 40 ซม. (16 นิ้ว) ยาว : 80 ซม. (32 นิ้ว) น้ำหนัก : 21.41 กก. *ราคารวมภาษี ส่งฟรีทั่วประเทศ*

NEO BASALT BASALTO NAT R10 80X80cm. 741422

2,605.00฿
** ราคาขายต่อกล่อง ** ( 2,035 บาท / ตร.ม.) NEO BASALT BASALTO NAT R10 80X80cm.(32x32) GT741422 (กระเบื้องปูพื้น-ผนัง) ซีรีส์ “Neo Basalt” รหัสสินค้า : GT741422 วัสดุ : พอร์ชเลน ITALIAN PORCELAIN จำนวนแผ่นต่อกล่อง : 2 แผ่น ตารางเมตรต่อกล่อง : 1.28 ตร.ม. จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร : 1.56 แผ่น ขนาดสินค้า : กว้าง : 80 ซม. (32 นิ้ว) ยาว : 80 ซม. (32 นิ้ว) น้ำหนัก : 29.53 กก. *ราคารวมภาษี ส่งฟรีทั่วประเทศ*

NEO BASALT BASALTO SOFT R9 40X80cm. 741398

1,645.00฿
** ราคาขายต่อกล่อง ** ( 1,715 บาท / ตร.ม.) NEO BASALT BASALTO SOFT R9 40X80cm.(16x32) GT741398 (กระเบื้องปูพื้น-ผนัง) ซีรีส์ “Neo Basalt” รหัสสินค้า : GT741398 วัสดุ : พอร์ชเลน ITALIAN PORCELAIN จำนวนแผ่นต่อกล่อง : 3 แผ่น ตารางเมตรต่อกล่อง : 0.96 ตร.ม. จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร : 3.13 แผ่น ขนาดสินค้า : กว้าง : 40 ซม. (16 นิ้ว) ยาว : 80 ซม. (32 นิ้ว) น้ำหนัก : 21.41 กก. *ราคารวมภาษี ส่งฟรีทั่วประเทศ*

NEO BASALT BASALTO SOFT R9 80X80cm. 741416

2,605.00฿
** ราคาขายต่อกล่อง ** ( 2,035 บาท / ตร.ม.) NEO BASALT BASALTO SOFT R9 80X80cm.(32x32) GT741416 (กระเบื้องปูพื้น-ผนัง) ซีรีส์ “Neo Basalt” รหัสสินค้า : GT741416 วัสดุ : พอร์ชเลน ITALIAN PORCELAIN จำนวนแผ่นต่อกล่อง : 2 แผ่น ตารางเมตรต่อกล่อง : 1.28 ตร.ม. จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร : 1.56 แผ่น ขนาดสินค้า : กว้าง : 80 ซม. (32 นิ้ว) ยาว : 80 ซม. (32 นิ้ว) น้ำหนัก : 29.53 กก. *ราคารวมภาษี ส่งฟรีทั่วประเทศ*

NEO BASALT BIANCO GRP R11 40X80cm. 741406

1,645.00฿
** ราคาขายต่อกล่อง ** ( 1,715 บาท / ตร.ม.) NEO BASALT BIANCO GRP R11 40X80cm.(16x32) GT741406 (กระเบื้องปูพื้น-ผนัง) ซีรีส์ “Neo Basalt” รหัสสินค้า : GT741406 วัสดุ : พอร์ชเลน ITALIAN PORCELAIN จำนวนแผ่นต่อกล่อง : 3 แผ่น ตารางเมตรต่อกล่อง : 0.96 ตร.ม. จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร : 3.13 แผ่น ขนาดสินค้า : กว้าง : 40 ซม. (16 นิ้ว) ยาว : 80 ซม. (32 นิ้ว) น้ำหนัก : 21.41 กก. *ราคารวมภาษี ส่งฟรีทั่วประเทศ*

NEO BASALT BIANCO NAT R10 40X80cm. 741400

1,645.00฿
** ราคาขายต่อกล่อง ** ( 1,715 บาท / ตร.ม.) NEO BASALT BIANCO NAT R10 40X80cm.(16x32) GT741400 (กระเบื้องปูพื้น-ผนัง) ซีรีส์ “Neo Basalt” รหัสสินค้า : GT741400 วัสดุ : พอร์ชเลน ITALIAN PORCELAIN จำนวนแผ่นต่อกล่อง : 3 แผ่น ตารางเมตรต่อกล่อง : 0.96 ตร.ม. จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร : 3.13 แผ่น ขนาดสินค้า : กว้าง : 40 ซม. (16 นิ้ว) ยาว : 80 ซม. (32 นิ้ว) น้ำหนัก : 21.41 กก. *ราคารวมภาษี ส่งฟรีทั่วประเทศ*