Show sidebar
แสดง 9 24 36

ครอบ3ทาง เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่าคลาสสิค

332.00฿396.00฿
ครอบ3ทาง เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่าคลาสสิค ข้อมูลสินค้า น้ำหนัก 2.8 กก. ใช้ปิดจุดที่สันหลังคาบรรจบกับตะเข้สันสำหรับหลังคาแบบปั้นหยา ครอบโค้ง 3 ทาง ใช้กับกระเบื้องหลังคา รุ่นคลาสสิค *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*

ครอบ3ทางพิเศษ เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่าคลาสสิค

600.00฿653.00฿
ครอบ3ทางพิเศษ เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่าคลาสสิค ข้อมูลสินค้า น้ำหนัก 2.8 กก. ใช้ปิดจุดที่สันหลังคาบรรจบกับตะเข้สันสำหรับหลังคาแบบปั้นหยา ครอบโค้ง 3 ทางพิเศษ ใช้กับกระเบื้องหลังคา รุ่นคลาสสิค *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*

ครอบ4ทาง เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่าคลาสสิค

1,402.00฿1,616.00฿
ครอบโค้ง4ทาง เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่าคลาสสิค ข้อมูลสินค้า น้ำหนัก 2.8 กก.
ใช้ปิดตะเข้สันทั้ง 4 ด้าน ที่มาบรรจบกันของหลังคาปั้นหยาทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ครอบโค้ง 4 ทาง ใช้กับกระเบื้องหลังคา รุ่นคลาสสิค
*ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*

ครอบ4ทางพิเศษ เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่าคลาสสิค

1,723.00฿1,937.00฿
ครอบ4ทางพิเศษ เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่าคลาสสิค ข้อมูลสินค้า ใช้ปิดตะเข้สันทั้ง 4 ด้าน ที่มาบรรจบกันของหลังคาปั้นหยาทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ครอบโค้ง 4 ทางพิเศษ ใช้กับกระเบื้องหลังคา รุ่นคลาสสิค *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*

ครอบข้าง เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่าคลาสสิค

257.00฿321.00฿
ครอบข้าง เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่าคลาสสิค ข้อมูลสินค้า น้ำหนัก 2.6 กก. ใช้ปิดบริเวณปั้นลมของหลังคา (3 แผ่น/ความยาว 1 ม.) ครอบข้างใช้กับกระเบื้องหลังคา รุ่นคลาสสิค *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*

ครอบข้างปิดชาย เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่าคลาสสิค

203.00฿268.00฿
ครอบข้างปิดชาย เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่าคลาสสิค ข้อมูลสินค้า น้ำหนัก 1.8 กก. ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้ายบริเวณปั้นลมของหลังคา ครอบข้างปิดชายใช้กับกระเบื้องหลังคา รุ่นคลาสสิค *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*

ครอบโค้ง2ทาง เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่าคลาสสิค

235.00฿300.00฿
ครอบโค้ง2ทาง เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่าคลาสสิค ข้อมูลสินค้า น้ำหนัก 2.2 กก.
ใช้บริเวณกึ่งกลางของสันหลังคาสำหรับหลังคาทรงจั่ว ครอบโค้ง 2 ทางใช้กับกระเบื้องหลังคา รุ่นคลาสสิค
*ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*

ครอบโค้งปล่อง เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่าคลาสสิค

1,295.00฿
ครอบโค้งปล่อง เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่าคลาสสิค ข้อมูลสินค้า น้ำหนัก 2.8 กก. ชุดครอบโค้งปล่อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค-สีคริสตัล บลู ใช้สำหรับติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆบนหลังคา เช่น สายล่อฟ้า , ท่อระบายอากาศ เป็นต้น *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*

ครอบโค้งปิดจั่ว เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่าคลาสสิค

294.00฿364.00฿
ครอบโค้งปิดจั่ว เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่าคลาสสิค ข้อมูลสินค้า น้ำหนัก 2.7 กก. ใช้ต่อจากครอบสันโค้งตัวสุดท้ายทั้ง 2 ข้าง ครอบโค้งปิดจั่วใช้กับกระเบื้องหลังคา รุ่นคลาสสิค *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*

ครอบโค้งหางมนตรา เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่าคลาสสิค

235.00฿300.00฿
ครอบโค้งหางมนตรา เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่าคลาสสิค ข้อมูลสินค้า น้ำหนัก 2.2 กก. ใช้ต่อจากครอบสันโค้งตัวสุดท้ายบริเวณตะเข้สัน ครอบโค้งหางมนใช้กับกระเบื้องหลังคา รุ่นคลาสสิค *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*

ชุดครอบตะเข้สัน1เมตร เอสซีจี เอ็กซ์เซลล่า รุ่นคลาสสิค

1,723.00฿1,980.00฿
ชุดครอบตะเข้สัน1เมตร เอสซีจี เอ็กซ์เซลล่า รุ่นคลาสสิค น้ำหนัก 9.60 กก. ขนาก 1 ม. ชุดครอบตะเข้สัน เอสซีจี ใช้กับกระเบื้องหลังคา รุ่นคลาสสิค *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*

ชุดครอบตะเข้สัน3เมตร เอสซีจี เอ็กซ์เซลล่า รุ่นคลาสสิค

4,601.00฿5,243.00฿
ชุดครอบตะเข้สัน3เมตร เอสซีจี เอ็กซ์เซลล่า รุ่นคลาสสิค น้ำหนัก 24.10 กก. ขนาด 3 ม. ชุดครอบตะเข้สัน3เมตร ใช้กับกระเบื้องหลังคา รุ่นคลาสสิค *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*