Showing 1–18 of 161 results

เปิดแถบด้านข้าง
แสดง 9 24 36
กระเบื้องเชิงชายคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีแดงสราญรมย์
ปิด

กระเบื้องเชิงชายคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีแดงสราญรมย์

41฿
กระเบื้องเชิงชายคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีแดงสราญรมย์ น้ำหนัก 1.85 กก. Eave Tile สำหรับมุงแถวบนสุดที่แนวสันหลังคา *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*
กระเบื้องสันหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีแดงสราญรมย์
ปิด

กระเบื้องสันหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีแดงสราญรมย์

41฿
กระเบื้องสันหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีแดงสราญรมย์ น้ำหนัก 1.7 กก. Top Tile สำหรับมุงแถวบนสุดที่แนวสันหลังคา *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*
กระเบื้องผืนหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีแดงสราญรมย์
ปิด

กระเบื้องผืนหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีแดงสราญรมย์

41฿
กระเบื้องผืนหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีแดงสราญรมย์ ขนาด : 30 x 45 (ซม.) น้ำหนัก 2.8 กก. *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*
ครอบปิดจั่ว คอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล
ปิด

ครอบปิดจั่ว คอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล

100฿
ครอบปิดจั่ว คอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล น้ำหนัก : 4.8 กก.
ครอบปิดจั่ว ใช้ปิดครอบสันหลังคาตัวสุดท้าย สำหรับหลังคาทรงจั่ว ใช้ควบคู่กับกระเบื้อง Oriental เท่านั้น
*ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*
ครอบปิดปลายตะเข้สันคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล
ปิด

ครอบปิดปลายตะเข้สันคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล

100฿
ครอบปิดปลายตะเข้สันคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล น้ำหนัก : 2.6 กก. ครอบปิดปลายตะเข้สัน ใช้ปิดครอบตะเข้สันตัวสุดท้ายที่ปลายตะเข้สัน ใช้ควบคู่กับกระเบื้อง Oriental เท่านั้น *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*
ครอบปิดปลายปั้นลมคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล
ปิด

ครอบปิดปลายปั้นลมคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล

83฿
ครอบปิดปลายปั้นลมคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล น้ำหนัก : 2.7 กก. ครอบปิดปลายปั้นลม ใช้ปิดครอบปั้นลมตัวสุดท้าย ใช้ควบคู่กับกระเบื้อง Oriental เท่านั้น *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*
ครอบปั้นลม คอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล
ปิด

ครอบปั้นลมคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล

73฿
ครอบปั้นลมคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล น้ำหนัก : 3.2 กก. ครอบปั้นลม ใช้ปิดบริเวณปั้นลม ใช้ควบคู่กับกระเบื้อง Oriental เท่านั้น *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*
ครอบตะเข้สันคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล
ปิด

ครอบตะเข้สันคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล

73฿
ครอบตะเข้สันคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล ขนาด : 24 x 39 x 8.5 (ซม.) น้ำหนัก : 3.4 กก. ครอบตะเข้สัน ใช้ปิดบริเวณตะเข้สัน น้ำหนัก 3.4 กก. ใช้ควบคู่กับกระเบื้อง Orientalเท่านั้น *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*
กระเบื้องเชิงชายคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีบริค
ปิด

กระเบื้องเชิงชายคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีบริค

37฿
กระเบื้องเชิงชายคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีบริค น้ำหนัก 1.85 กก. Eave Tile สำหรับมุงแถวบนสุดที่แนวสันหลังคา *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*
กระเบื้องเชิงชายคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีแซนด์
ปิด

กระเบื้องเชิงชายคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีแซนด์

37฿
กระเบื้องเชิงชายคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีแซนด์ น้ำหนัก 1.85 กก. Eave Tile สำหรับมุงแถวบนสุดที่แนวสันหลังคา *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*
กระเบื้องเชิงชายคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีเพิร์ล
ปิด

กระเบื้องเชิงชายคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีเพิร์ล

37฿
กระเบื้องเชิงชายคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีเพิร์ล น้ำหนัก 1.85 กก. Eave Tile สำหรับมุงแถวบนสุดที่แนวสันหลังคา *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*
กระเบื้องสันหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีบริค
ปิด

กระเบื้องสันหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีบริค

37฿
กระเบื้องสันหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีบริค น้ำหนัก 1.7 กก. Top Tile สำหรับมุงแถวบนสุดที่แนวสันหลังคา *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*
กระเบื้องสันหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีแซนด์
ปิด

กระเบื้องสันหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีแซนด์

37฿
กระเบื้องสันหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีแซนด์ น้ำหนัก 1.7 กก. Top Tile สำหรับมุงแถวบนสุดที่แนวสันหลังคา *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*
กระเบื้องสันหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีเพิร์ล
ปิด

กระเบื้องสันหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีเพิร์ล

37฿
กระเบื้องสันหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีเพิร์ล น้ำหนัก 1.7 กก. Top Tile สำหรับมุงแถวบนสุดที่แนวสันหลังคา *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*
ครอบสันหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล 
ปิด

ครอบสันหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล 

73฿
ครอบสันหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล ขนาด : 24 x 39 x 12 (ซม.) น้ำหนัก : 1.7 กก. ครอบสันหลังคา ใช้บริเวณสันหลังคา น้ำหนัก 4.2 กก. ใช้ควบคู่กับกระเบื้อง Oriental เท่านั้น *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*
กระเบื้องผืนหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีบริค
ปิด

กระเบื้องผืนหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีบริค

37฿
กระเบื้องผืนหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีบริค ขนาด : 30 x 45 (ซม.) น้ำหนัก 2.8 กก. *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*
กระเบื้องผืนหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีแซนด์
ปิด

กระเบื้องผืนหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีแซนด์

37฿
กระเบื้องผืนหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีแซนด์ ขนาด : 30 x 45 (ซม.) น้ำหนัก 2.8 กก. *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*
-36%
แป ซี-โค่ รุ่นยาว 4 เมตร
ปิด

แป ซี-โค่ รุ่นยาว 4 เมตร

140฿ 89฿
แป ซี-โค่ รุ่นยาว 4 เมตร 8852422040339  แป ซี-โค่ รุ่นยาว 4 เมตร 62x25x0.55 มม. แข็งแกร่งกว่า ปลอดภัยกว่า เสริมโครงสร้างหลังคาแข็งแรงยิ่งกว่า • รองรับน้ำหนักหลังคาได้สูงตามมาตรฐาน • วัสดุเหล็กคุณภาพสูงเคลือบกัลวาไนซ์ • ความหนา 0.55 มม. • ขนาดหน้าตัด 62 x 25 มม. • น้ำหนักต่อเมตร 0.46 กก.
    ใช้ติดตั้งเป็นโครงสร้างหลังคา ใช้ได้กับกระเบื้องทุกชนิด มาตรฐานระยะห่างของจันทันคือ 1 เมตร
**ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง**