เปิดแถบด้านข้าง
แสดง 9 24 36
ครอบปิดจั่ว คอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล
ปิด

ครอบปิดจั่ว คอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล

100฿
ครอบปิดจั่ว คอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล น้ำหนัก : 4.8 กก.
ครอบปิดจั่ว ใช้ปิดครอบสันหลังคาตัวสุดท้าย สำหรับหลังคาทรงจั่ว ใช้ควบคู่กับกระเบื้อง Oriental เท่านั้น
*ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*
ครอบปิดปลายตะเข้สันคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล
ปิด

ครอบปิดปลายตะเข้สันคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล

100฿
ครอบปิดปลายตะเข้สันคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล น้ำหนัก : 2.6 กก. ครอบปิดปลายตะเข้สัน ใช้ปิดครอบตะเข้สันตัวสุดท้ายที่ปลายตะเข้สัน ใช้ควบคู่กับกระเบื้อง Oriental เท่านั้น *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*
ครอบปิดปลายปั้นลมคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล
ปิด

ครอบปิดปลายปั้นลมคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล

83฿
ครอบปิดปลายปั้นลมคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล น้ำหนัก : 2.7 กก. ครอบปิดปลายปั้นลม ใช้ปิดครอบปั้นลมตัวสุดท้าย ใช้ควบคู่กับกระเบื้อง Oriental เท่านั้น *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*
ครอบปั้นลม คอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล
ปิด

ครอบปั้นลมคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล

73฿
ครอบปั้นลมคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล น้ำหนัก : 3.2 กก. ครอบปั้นลม ใช้ปิดบริเวณปั้นลม ใช้ควบคู่กับกระเบื้อง Oriental เท่านั้น *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*
ครอบตะเข้สันคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล
ปิด

ครอบตะเข้สันคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล

73฿
ครอบตะเข้สันคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล ขนาด : 24 x 39 x 8.5 (ซม.) น้ำหนัก : 3.4 กก. ครอบตะเข้สัน ใช้ปิดบริเวณตะเข้สัน น้ำหนัก 3.4 กก. ใช้ควบคู่กับกระเบื้อง Orientalเท่านั้น *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*
ครอบสันหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล 
ปิด

ครอบสันหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล 

73฿
ครอบสันหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล ขนาด : 24 x 39 x 12 (ซม.) น้ำหนัก : 1.7 กก. ครอบสันหลังคา ใช้บริเวณสันหลังคา น้ำหนัก 4.2 กก. ใช้ควบคู่กับกระเบื้อง Oriental เท่านั้น *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*