เปิดแถบด้านข้าง
แสดง 9 24 36
ครอบโค้ง 3 ทางที ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า
ปิด

ครอบโค้ง 3 ทางที ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า

72฿82฿
ครอบโค้ง 3 ทางที ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า ขนาด : 39x47x0.5 ซม. น้ำหนัก : 1.8กก. สวยสมบูรณ์แบบด้วยระบบครอบ ใช้สำหรับปิดบริเวณจุดรอยต่อระหว่างแนวสันหลังคา 2 แนวตั้งฉาก และอยู่ในระดับเดียวกัน ระบบครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*  
ครอบโค้ง 3 ทาง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า
ปิด

ครอบโค้ง 3 ทาง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า

72฿82฿
ครอบโค้ง 3 ทาง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า ขนาด : 39x51x0.5 ซม. น้ำหนัก : 1.7 กก. สวยสมบูรณ์แบบด้วยระบบครอบ ใช้ปิดบริเวณที่สันหลังคาบรรจบกับแนวสัันหลังตะเข้ 2 แนว สำหรับหลังคาทรงปั้นหยา ระบบครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*  
ครอบข้างปิดชาย ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า
ปิด

ครอบข้างปิดชาย ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า

48฿62฿
ครอบข้างปิดชาย ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า ขนาด : 20x60x0.5 ซม. น้ำหนัก : 1.5 กก. สวยสมบูรณ์แบบด้วยระบบครอบ ใช้เป็นครอบตัวสุดท้าย บริเวณปั้นลมของหลังคาทรงจั่ว ระบบครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*  
ครอบข้าง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า
ปิด

ครอบข้าง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า

48฿62฿
ครอบข้าง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า ขนาด : 20x60x0.5 ซม. น้ำหนัก : 1.3 กก. สวยสมบูรณ์แบบด้วยระบบครอบ ใช้สำหรับปิดบริเวณปั้นลมของหลังคาทรงจั่ว ระบบครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*  
ครอบ 4 ทางไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า
ปิด

ครอบ 4 ทางไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า

72฿
ครอบ 4 ทางไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า ขนาด : 40x40x0.5 ซม. น้ำหนัก : 1.7 กก. สวยสมบูรณ์แบบด้วยระบบครอบชิ้นเดียว ใช้ปิดสันตะเข้ทั้ง 4 ข้างที่มาบรรจบกันสำหรับหลังคาปั้นหยา ระบบครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*  
ครอบปิดปลาย ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า
ปิด

ครอบปิดปลาย ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า

72฿
ครอบปิดปลาย ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า ขนาด : 30x17x0.5 ซม. น้ำหนัก : 0.6 กก. สวยสมบูรณ์แบบด้วยระบบครอบ ใช้ปิดหน้าจั่วสำหรับหลังคาทรงจั่ว หรือปิดชายที่ชายของสันตะเข้ ระบบครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*  
ครอบสันตะเข้ ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า
ปิด

ครอบสันตะเข้ ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า

72฿
ครอบสันตะเข้ ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า ขนาด : 21x45x0.5 ซม. น้ำหนัก : 0.8 กก. สวยสมบูรณ์แบบด้วยระบบครอบ ใช้ปิดตลอดแนวสันตะเข้ (2.5 แผ่น / ความยาว 1 ม.) ระบบครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*  
ครอบสันหลังคา ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า
ปิด

ครอบสันหลังคา ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า

72฿
ครอบสันหลังคา ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า ขนาด : 29x60x0.5 ซม. น้ำหนัก : 1.5 กก. สวยสมบูรณ์แบบด้วยระบบครอบ ใช้ปิดตลอดแนวสันหลังคา ( 2แผ่น / ความยาว 1 ม.) ระบบครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*  
ครอบโค้ง 4 ทาง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า
ปิด

ครอบโค้ง 4 ทาง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า

72฿82฿
ครอบโค้ง 4 ทาง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า ขนาด : 47x47x0.5 ซม. น้ำหนัก : 1.7 กก. สวยสมบูรณ์แบบด้วยระบบครอบ ใช้ปิดทับสันตะเข้ 4 ข้างที่มาบรรจบ สำหรับหลังคาทรงปั้นหยา ระบบครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*  
ครอบโค้งปิดปลาย ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า
ปิด

ครอบโค้งปิดปลาย ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า

54฿59฿
ครอบโค้งปิดปลาย ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า ขนาด : 28x29x0.5 ซม. น้ำหนัก : 0.9 กก. สวยสมบูรณ์แบบด้วยระบบครอบ ใช้ปิดหนาจั่ว สำหรับหลังคาทรงจั่วหรือปิดที่ชายของสันตะเข้ ระบบครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*  
ครอบสันโค้ง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า
ปิด

ครอบสันโค้ง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า

54฿59฿
ครอบสันโค้ง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า ขนาด : 26x60x0.5 ซม. น้ำหนัก : 1.6 กก. สวยสมบูรณ์แบบด้วยระบบครอบ ใช้ปิดตลอดแนวสันหลังคา และสันตะเข้ พรีม่า ระบบครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*  
กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นเพรสทีจ สีมิสทีเกรย์
ปิด

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นเพรสทีจ สีมิสทีเกรย์

28฿
กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นเพรสทีจ สีมิสทีเกรย์ รายละเอียดสินค้า : วัสดุ : คอนกรีต ขนาดกระเบื้องต่อแผ่น :             33 x 42  ซม. ความลาดชันหลังคาต่ำสุด :        25         องศา ความลาดชันหลังคาสูงสุด :        40         องศา ความลาดชันหลังคาที่แนะนำ :    35- 40   องศา ระยะแป :                                  31- 33   ซม. จำนวนการใช้งาน  :                   10- 11   แผ่น/ ตร.ม. ความสูง/ หนา :                         2.7        ซม. น้ำหนัก :                                  5.2        กก. มาตรฐานการยึดกระเบื้อง :  อย่างน้อยยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียว 2 นิ้ว- ปลายสว่าน แผ่นละ 2 ตัว กับแป ในลักษณะ แถวเว้นแถว (วิธียึดกระเบื้องเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด) คำแนะนำ และข้อควรระวัง - อย่างน้อยต้องยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง 2 นิ้ว-ปลายส่วาน แผ่นละ 2 ตัวในลักษณะทุกแถว (วิธีการยึดกระเบื้องเป็นไปตามมตราฐานที่บริษัทกำหนด) - ติดตั้งครอบด้วยระบบที่ทันสมัยแบบ Dry Tech System ยึดครอบด้วย Mechanical Fixing โดยไม่ต้องใช้ปูนทราย ไม่ต้องพะวงกับปัญหาหลังคาหมดสวยเพราะเลอะคราบน้ำปูนและครอบหลังคาปลิวหลุดจากแรงลมป้องกันการรั่วซึมได้อย่างมั่นใจ 100% - ในการซื้อกระเบื้องแต่ละครั้งควรซื้อให้ครบตามจำนวนการใช้จริง เพื่อให้ได้กระเบื้องในรอบผลิตเดียวกัน - สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากการแสดงผลหน้าจอที่แตกต่างกัน ควรพิจารณาสีของผลิตภัณฑ์จริงที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ - สภาพของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดคราบดำ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการใช้งาน *ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง*
-21%
ไม้ตกแต่ง เอสซีจี ซีแชนเนล 22.3x300x1.2 ซม.
ปิด

ไม้ตกแต่ง เอสซีจี ซีแชนเนล 22.3x300x1.2 ซม.

490฿ 389฿
ไม้ตกแต่ง เอสซีจี ซีแชนเนล 22.3x300x1.2 ซม. วัสดุ : ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาดสินค้า ความกว้าง : 22.3 ซม. ความยาว : 300 ซม. ความสูง/หนา : 1.2 ซม. น้ำหนัก : 18.33 กก. ***ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง***
ไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นพร้อม ขนาด 23.5x300x1.8 ซม. สีรองพื้น
ปิด

ไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นพร้อม ขนาด 23.5x300x1.8 ซม. สีรองพื้น

350฿
ไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นพร้อม ขนาด 23.5x300x1.8 ซม. สีรองพื้น วัสดุ : ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาดสินค้า ความกว้าง : 23.5 ซม. ความยาว : 300 ซม. ความสูง/หนา : 1.8 ซม. น้ำหนัก : 18.3 กก. ข้อมูลอื่นๆ จำนวนการใช้งาน : 0.33 แผ่น/ม. ***ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง***
ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 15x400x1.6 ซม.และ ขนาด 20x400x1.6 ซม. สีรองพื้น
ปิด

ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 15x400x1.6 ซม.และ ขนาด 20x400x1.6 ซม. สีรองพื้น

220฿300฿

ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 15x400x1.6 ซม.และ ขนาด 20x400x1.6 ซม. สีรองพื้น

วัสดุ : ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาดสินค้า ความกว้าง : 20 ซม. ความยาว : 400 ซม. ความสูง/หนา : 1.6 ซม. น้ำหนัก : 19 กก. ข้อมูลอื่นๆ จำนวนการใช้งาน : 0.25 แผ่น/ม. คำแนะนำ และข้อควรระวัง - ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่างๆ หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น  - ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ์ ***ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง***  
ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 15x300x1.6 ซม.และ ขนาด 20X300X1.6 ซม. สีรองพื้นครีม
ปิด

ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 15x300x1.6 ซม.และ ขนาด 20X300X1.6 ซม. สีรองพื้นครีม

165฿225฿
ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 15x300x1.6 ซม.และ ขนาด 20X300X1.6 ซม. สีรองพื้นครีม ไม้เชิงชาย เอสซีจี ใช้เป็นไม้ปิดเชิงชาย หรือ ปิดปั้นลม             ***ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง***  
ตะปูเกลียวยึดลอนคู่ ปลายสว่าน 100 มม.ช้าง
ปิด

ตะปูเกลียวยึดลอนคู่ ปลายสว่าน 100 มม.ช้าง

695฿

ตะปูเกลียวยึดลอนคู่ ปลายสว่าน 100 มม.ช้าง

การใช้งาน

  • ใช้ยึดหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ลอนคู่, รุ่น พรีม่า กับ แป เอสซีจี  รุ่น ลอนคู่, รุ่น พรีม่า หรือ แปเหล็กกล่องหรือแปตัวซี
  • ใช้ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายสว่าน เอสซีจี 100 มม. 1 ตัว ต่อ กระเบื้อง 1 แผ่น

คุณสมบัติ

  • ใช้ยึดหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ลอนคู่, รุ่น พรีม่า กับ แป เอสซีจี  รุ่น ลอนคู่, รุ่น พรีม่า หรือ แปเหล็กกล่องหรือแปตัวซี ได้อย่างแนบสนิทและแข็งแรงทนทาน
  • ใช้งานงาย งานเสร็จเร็ว ยิงง่าย  แข็งแรง ลดปัญหาการรั่วซึม บริเวณรอยเจาะยึดกระเบื้อง
  • มั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากสนิม เพราะผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง
***ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง***  
รางน้ำตะเข้ เอสซีจี สำหรับหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์
ปิด

รางน้ำตะเข้ เอสซีจี สำหรับหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์

370฿
รางน้ำตะเข้ เอสซีจี สำหรับหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์
ทำจากเหล็กเบอร์28 ชุบกัลวาไนซ์กันสนิม ไม่รั่วซึม ทนทานในทุกสภาพแวดล้อม ปีกกว้างถึงข้างละ 18.40 ซม. ความยาว 2 ม.มีขอบพับกลับ ช่วยป้องกันน้ำกระเซ็น ใช้ป้องกันน้ำเข้าใต้หลังคาบริเวณตะเข้ราง ขนาด 60 x 200 x 0.33 ซม. น้ำหนัก 3.6 กก. พื้นที่การใช้งาน 2 ม./ท่อน
***ราคาไม่รวมค่าขนส่ง***