เปิดแถบด้านข้าง
แสดง 9 24 36
ครอบโค้ง 3 ทางที ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า
ปิด

ครอบโค้ง 3 ทางที ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า

72฿82฿
ครอบโค้ง 3 ทางที ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า ขนาด : 39x47x0.5 ซม. น้ำหนัก : 1.8กก. สวยสมบูรณ์แบบด้วยระบบครอบ ใช้สำหรับปิดบริเวณจุดรอยต่อระหว่างแนวสันหลังคา 2 แนวตั้งฉาก และอยู่ในระดับเดียวกัน ระบบครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*  
ครอบโค้ง 3 ทาง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า
ปิด

ครอบโค้ง 3 ทาง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า

72฿82฿
ครอบโค้ง 3 ทาง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า ขนาด : 39x51x0.5 ซม. น้ำหนัก : 1.7 กก. สวยสมบูรณ์แบบด้วยระบบครอบ ใช้ปิดบริเวณที่สันหลังคาบรรจบกับแนวสัันหลังตะเข้ 2 แนว สำหรับหลังคาทรงปั้นหยา ระบบครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*  
ครอบข้างปิดชาย ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า
ปิด

ครอบข้างปิดชาย ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า

48฿62฿
ครอบข้างปิดชาย ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า ขนาด : 20x60x0.5 ซม. น้ำหนัก : 1.5 กก. สวยสมบูรณ์แบบด้วยระบบครอบ ใช้เป็นครอบตัวสุดท้าย บริเวณปั้นลมของหลังคาทรงจั่ว ระบบครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*  
ครอบข้าง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า
ปิด

ครอบข้าง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า

48฿62฿
ครอบข้าง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า ขนาด : 20x60x0.5 ซม. น้ำหนัก : 1.3 กก. สวยสมบูรณ์แบบด้วยระบบครอบ ใช้สำหรับปิดบริเวณปั้นลมของหลังคาทรงจั่ว ระบบครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*  
ครอบ 4 ทางไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า
ปิด

ครอบ 4 ทางไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า

72฿
ครอบ 4 ทางไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า ขนาด : 40x40x0.5 ซม. น้ำหนัก : 1.7 กก. สวยสมบูรณ์แบบด้วยระบบครอบชิ้นเดียว ใช้ปิดสันตะเข้ทั้ง 4 ข้างที่มาบรรจบกันสำหรับหลังคาปั้นหยา ระบบครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*  
ครอบปิดปลาย ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า
ปิด

ครอบปิดปลาย ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า

72฿
ครอบปิดปลาย ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า ขนาด : 30x17x0.5 ซม. น้ำหนัก : 0.6 กก. สวยสมบูรณ์แบบด้วยระบบครอบ ใช้ปิดหน้าจั่วสำหรับหลังคาทรงจั่ว หรือปิดชายที่ชายของสันตะเข้ ระบบครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*  
ครอบสันตะเข้ ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า
ปิด

ครอบสันตะเข้ ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า

72฿
ครอบสันตะเข้ ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า ขนาด : 21x45x0.5 ซม. น้ำหนัก : 0.8 กก. สวยสมบูรณ์แบบด้วยระบบครอบ ใช้ปิดตลอดแนวสันตะเข้ (2.5 แผ่น / ความยาว 1 ม.) ระบบครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*  
ครอบสันหลังคา ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า
ปิด

ครอบสันหลังคา ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า

72฿
ครอบสันหลังคา ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า ขนาด : 29x60x0.5 ซม. น้ำหนัก : 1.5 กก. สวยสมบูรณ์แบบด้วยระบบครอบ ใช้ปิดตลอดแนวสันหลังคา ( 2แผ่น / ความยาว 1 ม.) ระบบครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*  
ครอบโค้ง 4 ทาง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า
ปิด

ครอบโค้ง 4 ทาง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า

72฿82฿
ครอบโค้ง 4 ทาง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า ขนาด : 47x47x0.5 ซม. น้ำหนัก : 1.7 กก. สวยสมบูรณ์แบบด้วยระบบครอบ ใช้ปิดทับสันตะเข้ 4 ข้างที่มาบรรจบ สำหรับหลังคาทรงปั้นหยา ระบบครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*  
ครอบโค้งปิดปลาย ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า
ปิด

ครอบโค้งปิดปลาย ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า

54฿59฿
ครอบโค้งปิดปลาย ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า ขนาด : 28x29x0.5 ซม. น้ำหนัก : 0.9 กก. สวยสมบูรณ์แบบด้วยระบบครอบ ใช้ปิดหนาจั่ว สำหรับหลังคาทรงจั่วหรือปิดที่ชายของสันตะเข้ ระบบครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*  
ครอบสันโค้ง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า
ปิด

ครอบสันโค้ง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า

54฿59฿
ครอบสันโค้ง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า ขนาด : 26x60x0.5 ซม. น้ำหนัก : 1.6 กก. สวยสมบูรณ์แบบด้วยระบบครอบ ใช้ปิดตลอดแนวสันหลังคา และสันตะเข้ พรีม่า ระบบครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า *ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*