- 12%

กาวซีเมนต์ PROTILE TOA 20กก.ทีโอเอ

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

กาวซีเมนต์ PROTILE TOA 20กก.ทีโอเอ

ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม/ถุง
ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 4.0 ตารางเมตร
– ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสมน้ำเท่านั้น
– ปูกระเบื้องทั่วไป ขนาดใหญ่สุด 60×60 ซม.
– ใช้ได้ทั้งพื้น ผนัง ภายนอกและภายใน
– ปูพื้นหินอ่อน แกรนิต แกรนิตโต้ ภายในอาคารอ

*สินค้ารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*
*กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ*

110฿

กาวซีเมนต์ PROTILE TOA 20กก.ทีโอเอ

คุณสมบัติ

: ทีโอเอ โปรไทล์เป็นกาวซีเมนต์ปูกระเบื้องสำเร็จรูปแบบส่วนผสมเดียว มีส่วนประกอบสำคัญ  ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ต แลนด์ ทรายละเอียดคัดพิเศษ และเคมีผสมเพิ่มชนิดพิเศษอื่นๆ ทำให้เกิดคุณสมบัติเฉพาะตัวในการสร้างแรงยึดเกาะ ระหว่างกระเบื้องกับพื้นผิวซีเมนต์ เพียงเติมน้ำก็สามารถใช้งานได้ทันที

การใช้งาน

:  ใช้สำหรับปูกระเบื้องต่อไปนี้
– กระเบื้องทั่วไป
– กระเบื้องเซรามิค ดินเผา
– หินแกรนิต
– โมเสก

คุณประโยชน์

:  ทีโอเอ โปรไทล์ มีคุณประโยชน์ดังนี้คือ
– ผสมสำเร็จรูปจากโรงงาน ทำให้ได้คุณภาพสม่ำเสมอ
– ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสมน้ำเท่านั้น
– เหนียวติดทน เพิ่มแรงยึดเกาะสูง
– ปูกระเบื้องทั่วไป ขนาดใหญ่สุด 60×60 ซม.
– ใช้ได้ทั้งพื้น ผนัง ภายนอกและภายใน
– ปูพื้นหินอ่อน แกรนิต แกรนิตโต้ ภายในอาคาร
– สามารถจัดหรือปรับแต่งกระเบื้องได้ ภายในเวลา 15 นาที หลังจากการปู

ข้อมูลทางเทคนิค 

เฉดสี ทีโอเอ ซุปเปอร์ ไทล์ เป็นผง สีเทา
ความหนาแน่น 1.2
ระยะเวลาเคมีบ่มตัว 3-5 นาที
อายุการใช้งานในภาชนะหลังผสม 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาปรับแต่งกระเบื้อง 15 นาที
ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว 3-10 มิลลิเมตร
ก่อนการยาร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ระยะเวลาแห้งตัว  Setting time

เริ่มต้น Initial  set 4.7 ชั่วโมง
สิ้นสุด Final    set 9.5 ชั่วโมง

Sag

ความอุ้มน้ำ   ≥ 98
ค่าการยึดเกาะที่สภาวะการทดสอบมาตรฐาน  (EN 1348:2007) *  2.17 N/mm²
ค่าการยึดเกาะหลังแช่น้ำ (EN 1348:2007) *  2.15 N/mm²
ค่าการยึดเกาะหลังสภาวะโดนความร้อน 70 องศา (EN 1348:2007)  0.75 N/mm²
ค่าการยึดเกาะที่ระยะเวลาหลังการปาดลงบนพื้นผิว 20 นาที (EN 1346)  0.95 N/mm²
*ค่าที่ได้เป็นค่าเฉลี่ยจากการทดสอบในห้องทดลองเท่านั้น

ระบบการใช้งาน
การเตรียมพื้นผิว :

– พื้นที่ที่ต้องการปูกระเบื้องต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่นผง เศษ ซีเมนต์ สี คราบไขต่างๆ
– ล้างทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช่น้ำฉีด  ขัดพื้นผิวให้สะอาดก่อนใช้ซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์
– ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมาก ต้องทำให้พื้นผิวเปียกชุ่ม และซึมซับน้ำให้อิ่มตัวก่อนปูกระเบื้อง
– ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่ ควรทิ้งไว้ 7 วันก่อนปูกระเบื้อง

วิธีการใช้งาน  :

– ผสม ทีโอเอ โปรไทล์ 20 กก. กับน้ำสะอาด 5 – 5.2 ลิตร ปั่นด้วยสว่านรอบต่ำผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
– ทิ้งไว้เพื่อให้เคมีบ่มตัวประมาณ  10 นาที จึงทำการกวนส่วนผสมอีกครั้งก่อนนำมาใช้งาน
– ใช้เกรียงหวีด้านเรียนปาดกาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปร ไทล์ ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้อง
– ใช้เกรียงหวีปาดเป็นร่องให้ทั่ว และครูดให้เป็นรอยทาง เลือกขนาดร่องของเกรียงหวีให้ตรงกับความหนาของ
ชั้นกาวที่เหมาะสมกับขนาดของกระเบื้อง
– นำกระเบื้องปูบนกาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์ เคาะกระเบื้องให้ติดแน่นกับกาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์
เมื่อกดกระเบื้องลง ควรแน่ใจว่าหลังกระเบื้องสัมผัสกับกาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์ เต็มแผ่น
– สามารถปรับแต่งกระเบื้องแต่ละแผ่นให้ตรงแนวตามต้องการภายในเวลา 15 นาที
– ทิ้งไว้ 24 ชม. ก่อนทำการยาแนว

ข้อแนะนำเพิ่มเติม  :

– ต้องทำพื้นที่ที่จะปูกระเบื้องให้เปียกชื้นอย่างทั่วถึง และไม่มีน้ำขังก่อนการปู
– ไม่ควรทำงานในที่ร้อน เช่น กลางแดดจัด เพราะวัสดุจะแห้งเร็วเกินไปทำให้ทำงานไม่ทัน
– เพื่อให้การยึดเกาะดีขึ้น ต้องทำให้หลังกระเบื้องสัมผัสกับกาวซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์  ไทล์ เต็มแผ่น
– ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ , หน้ากากกันฝุ่น , แว่นตา กรณีเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดหลายครั้ง
และรีบปรึกษาแพทย์
– ล้างเครื่องมือด้วยน้ำหลังการใช้งาน  ก่อนที่วัสดุจะแห้ง

ปริมาณการใช้งาน

: โดยเฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 4.0 ตารางเมตร

การเก็บรักษา
สภาวะการเก็บรักษา   : ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม
อายุของผลิตภัณฑ์     : ผลิตภัณฑ์มีอายุ 1 ปี นับจากวันผลิต ในภาชนะที่ยังไม่เปิดและเก็บในที่แห้ง

ขนาดบรรจุ

:  20 กิโลกรัม/ถุง

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพยายามหลีกเลี่ยง
มิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหากใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาด
ทันทีและรีบไปพบแพทย์
: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง
: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูก นำไปใช้ใน
ภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ติดต่อเรา

Homesolution Center (โฮมมาร์ท สหสินไทย ปทุมธานี)
Facebook :  HomeSolutionCenter.Sahasinthai
Line :   https://lin.ee/fTs2v1r

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “กาวซีเมนต์ PROTILE TOA 20กก.ทีโอเอ”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

ติดต่อเรา : HOMESOLUTIONCENTER CONTACT CENTER

 

Homesolutioncenter
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart