จระเข้ ซีเมนต์อุดนํ้ารั่ว

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

จระเข้ ซีเมนต์อุดนํ้ารั่ว ปลั๊ก Plug

ยี่ห้อ : จระเข้

รุ่น : ปลั๊ก

ซีเมนต์แห้งเร็ว อุดนํ้ารั่ว เป็นซีเมนต์ผสมเสร็จ สามารถทําปฏิกิริยาในนํ้าได้และเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ได้ออกแบบเพื่อใช้ในงานซ่อมรอยรั่วที่เร่งด่วนของคอนกรีต ในสภาวะที่รับแรงดันนํ้า รอยรั่วที่มีนํ้าซึมตลอดเวลาหรืออยู่ใต้นํ้า ผลิตภัณฑ์จะก่อตัวอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งประสานและ อุดพื้นผิวงานเพื่อปิดกั้นการไหลของนํ้าได้อย่างถาวร ด้วยคุณสมบัติที่ดีในการก่อตัวเร็ว การต้านการหดตัว และแรงยึดเหนี่ยว

สินค้าสั่งจากโรงาน เช็คสินค้าและราคาก่อนการสั่งซื้อ

*ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง*

ติดต่อเรา

line @  https://line.me/R/ti/p/%40erm9100
 www.buildingmaterial.co.th

155฿630฿

ล้างค่า

จระเข้ ซีเมนต์อุดนํ้ารั่ว ปลั๊ก Crocodile Plug

จระเข้ ซีเมนต์อุดนํ้ารั่ว ปลั๊ก Crocodile Plug

ซีเมนต์แห้งเร็ว อุดนํ้ารั่ว เป็นซีเมนต์ผสมเสร็จ สามารถทําปฏิกิริยาในนํ้าได้และเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ได้ออกแบบเพื่อใช้ในงานซ่อมรอยรั่วที่เร่งด่วนของคอนกรีต ในสภาวะที่รับแรงดันนํ้า รอยรั่วที่มีนํ้าซึมตลอดเวลาหรืออยู่ใต้นํ้า ผลิตภัณฑ์จะก่อตัวอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งประสานและ อุดพื้นผิวงานเพื่อปิดกั้นการไหลของนํ้าได้อย่างถาวร ด้วยคุณสมบัติที่ดีในการก่อตัวเร็ว การต้านการหดตัว และแรงยึดเหนี่ยว กําลังสูงของปลั๊กทําให้ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสําหรับใช้เป็นมอร์ต้า
เพื่อยึดประสานกับเหล็ก (Bolts) เสา (Posts) และเหล็กเดือย (Dowels) สามารถใช้กับห้องทําความเย็น และพื้นผิวอื่นๆที่มี อุณหภูมิตํ่ากว่า 0 องศาเซลเซียยส ที่อุณหภูมิดังกล่าวนี้ ผลิตภัณฑ์ซ่อมแซม หลายชนิดไม่สามารถใช้งานได้ สําหรับจระเข้ ปลั๊ก ความร้อน
ที่เกิดขึ้น ขณะผสมจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการก่อตัวให้มากเพียงพอ ที่จะทําให้เกิดแรงยึดหน่วงระหว่างพื้นผิว เมื่อนําปลั๊กไปใช้ในงาน อุดรอย ป้องกันนํ้าซึม จะมีคุณสมบัติคงทนถาวร ไม่สึกกร่อน หรือเสื่อมคุณสมบัติจึงเหมาะสําหรับใช้ปะหรืออุดรอยรั่วในงาน ห้องใต้ดิน ท่าเรือ เขื่อน เหมือง ท่ออุโมงค์ แท็งค์นํ้า อ่างเก็บนํ้า สระว่ายนํ้า เสาเข็ม กําแพง กําแพงกั้นดิน และงานอื่นๆ

สีของจระเข้ ซีเมนต์อุดนํ้ารั่ว ปลั๊ก Crocodile Plug

 • เทา

คุณสมบัติของจระเข้ ซีเมนต์อุดนํ้ารั่ว ปลั๊ก Plug

 •  สามารถก่อตัวและขยายตัวปิดกั้นการไหลของนํ้าอย่างรวดเร็ว
 • ใช้เวลาก่อตัวเพียง 30 วินาที – 3 นาที
 • ใช้งานง่ายเพียงแค่ผสมนํ้า
 • สามารถใช้กับงานซ่อมแซมที่อยู่ภายใต้สภาวะอุณหภูมิตํ่า
 • ยึดเกาะกับหมุดเหล็กหรือเหล็กเดือย (Dowels) ได้ดี
 • ไม่มีสารพิษ ปลอดภัยสําหรับงานประปาและนํ้าดื่ม

ข้อแนะนําการใช้จระเข้ ซีเมนต์อุดนํ้ารั่ว ปลั๊ก Crocodile Plug

การเตรียมพื้นผิวของจระเข้ ซีเมนต์อุดนํ้ารั่ว ปลั๊ก Crocodile Plug

 • ทําความสะอาดบริเวณที่ทําการอุดหรือปะ ให้ปราศจาก สิ่งสกปรก เช่น นํ้ามันหล่อลื่น เศษไม่ ฝุ่น และสิ่งแปลกปลอม อื่นๆ
 • สําหรับงานใต้นํ้า พื้นที่ที่จะทําการยึดเกาะหรือประสาน ควรปลอดจากตะไคร่นํ้าหรือสาหร่าย
 • ทําพื้นผิวงานให้ขรุขระหรือหยาบด้วยแปลงลวด สิ่ว ควรขยาย หรือเปิดรอยรั่วซึมให้มีขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ทั้งด้านกว้าง และลึก เพื่อให้ ปลั๊ก สามารถยึดเกาะและป้องกันแรงดันนํ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรเปิดรอยแตกร้าวให้ความลึกมีขนาด มิติมากกว่าด้านกว้าง
 • ทําพื้นผิวให้เปียกชุ่มอย่างน้อย 15 นาที ก่อนเริ่มนํา ปลั๊ก มาใช้ยกเว้นในกรณีที่คอนกรีตอยู่ในสภาวะอุณหภูมิตํ่ากว่า 2องศาเซลเซียส

อัตราส่วนผสมจระเข้ ซีเมนต์อุดนํ้ารั่ว ปลั๊ก Crocodile Plug

 • จระเข้ปลั๊ก 4.8 กก. ต่อ นํ้า 1 ลิตร โดยนํ้าหนัก หรือ จระเข้ปลั๊ก 4 ส่วน ต่อ นํ้าสะอาด 1 ส่วน โดยปริมาตร

การผสมจระเข้ ซีเมนต์อุดนํ้ารั่ว ปลั๊ก Crocodile Plug

 • ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและถุงมือในการทํางาน
 • นําจระเข้ปลั๊ก และนํ้าสะอาด ผสมในถังผสม คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 • ปั้นให้มีรูปร่างคล้ายรอยแตก หรือรูโพรงที่จะทําการอุด
 • ระยะเวลาที่ใช้ทําการผสมไม่ควรเกิน 2 นาที
 • ผลิตภัณฑ์ที่ผสมแล้วห้ามเติมนํ้าเพิ่มหรือนํากลับมาผสมใหม่
 • อุณหภูมินํ้าที่เหมาะสมในการนํามาใช้ผสมจะอยู่ 21 °C การผสมด้วยนํ้าเย็น จะช่วยเพิ่มเวลาในการทํางานการใช้งานจระเข้ ซีเมนต์อุดนํ้ารั่ว ปลั๊ก  Plug  
 • ควรใช้ปลั๊กทันทีที่ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพหนืด พร้อมทั้งทําการอุดไปตาม
  บริเวณรอยแตก
 • กดหรือเค้นเนื้อผลิตภัณฑ์เข้าไปตามรอยแตกด้วยอุ้งมือ (ที่สวมถุงมือ) เกรียงไม่แต่งปูน หรือวัสดุอื่นที่มีลักษณะแบนเรียบ
 • กดค้างไว้ 30 – 60 วินาที ในกรณีที่มีนํ้าไหลแรง ให้กดค้างทิ้งไว้ 2 – 3 นาที
 • นําปลายของเกรียงขูดลอกวัสดุส่วนเกินที่บริเวณขอบรอยอุดออก
 • สําหรับรอยรั่ว รอยแตกตามแนว หรือรอยรั่วตามแนวดิ่ง ควรเริ่มทําการ อุดจากด้านบนของรอยแตกแล้วไล่ลงสู่ด้านล่าง
 • สําหรับการใช้หมุดยึด (Anchoring Bolts) และเหล็กเดือย (Dowels) ควร เจาะรูให้ลึก และใหญ่เพียงพอ โดยทั่วไปจะให้มีพื้นที่รอบวัสดุประมาณ ½ นิ้ว (13 มม.) ผสมผลิตภัณฑ์ให้เข้ากัน และอุดลงไปในรูที่ทําการเจาะไว้ หลังจากนั้นนําวัสดุที่จะทําการยึดฝังลงไปในรูที่เตรียมไว้ บ่มหรือให้ความชื้นประมาณ15 นาที และหลีกเลี่ยงไม่ให้ได้รับแรงดันที่มากเกินควร ในช่วงเวลา 2-3 ชั่วโมงแรก

ข้อควรระวังในการใช้จระเข้ ซีเมนต์อุดนํ้ารั่ว ปลั๊ก Crocodile Plug

 • แนะนำผสมใช้งานในปริมาณเล็กๆ เพียงพอในการ อุดแต่ละรอบ แล้วผสมใหม่ในการอุดรอบต่อไป ไม่ควรผสมจำนวนมากแล้วแบ่งอุดหลายรอบ เพราะส่วนผสมอาจจะแข็งตัวจนใช้งานไม่ทันในการอุดรอบต่อไป
 • ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่างๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
 • ในกรณีเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งทันทีและรีบปรึกษาแพทย์
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

ติดต่อเรา

line @  https://line.me/R/ti/p/%40erm9100
 www.buildingmaterial.co.th

Specification: จระเข้ ซีเมนต์อุดนํ้ารั่ว

ขนาด/Size

1 Kg. (กก.), 4.5 Kg. (กก.)

Dimensions
Weight ไม่ระบุ

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “จระเข้ ซีเมนต์อุดนํ้ารั่ว”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

ติดต่อเรา : HOMESOLUTIONCENTER CONTACT CENTER

 

Homesolutioncenter
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart