ชุดตัวล็อค โมดิน่า SCG

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

ชุดตัวล็อค โมดิน่า เอสซีจี

ยี่ห้อ : SCG (เอสซีจี)

จำนวน : 50ตัว/กล่อง

*ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง*

290฿

ชุดตัวล็อค โมดิน่า SCG

ชุดตัวล็อค โมดิน่า SCG

รายละเอียด ชุดตัวล็อค โมดิน่า เอสซีจีมีดังนี้

คุณสมบัติของ ชุดตัวล็อค โมดิน่า เอสซีจี

 • สำหรับ ติดตั้งไม้ตกแต่งผนัง ตราช้างสมาร์ทวูด รุ่นโมดิน่า

วิธีติดตั้ง ชุดตัวล็อค โมดิน่า เอสซีจี

 • ติดตั้งโครงคร่าวผนังเบาหรือโครงคร่าวเหล็ก โดยมีระยะห่างระหว่างโครง 50 ซม.
 • ให้ตัดปลายคลิปล็อค โมดิน่า ตราช้าง ออก 3มม. นำมาติดตั้งเป็นคลิปล็อคแถวแรก ยิงยึดคลิปล็อค โมดน่า ตราช้างเข้ากับโครงคร่าวด้วยตะปูเกลียว ตราช้าง หัวเวเฟอร์ ปลายสว่าน 13มม. โดยยิงยึดให้อยู่กึ่งกลางของโครงคร่าว กรณีเป็นรอยต่อแผ่นให้ยิงยึดคลิปล็อค โมดิน่า ตราช้างคู่กัน 2 ตัว
 • ติดตั้งไม้ตกแต่งผนัง ตราช้าง สมาร์ทวูด รุ่นโมดิน่า โดยวางให้ร่องด้านล่างเกี่ยวเข้ากับปลายด้านหนึ่งของคลิปล็อคโมดิน่า ตราช้าง แล้วจึงใช้ตะปูเกลียว ตราช้าง ปลายสว่าน 32 มม. ยิงยึดด้านบนของแผ่นไม้ตามตำแหน่งที่มีการเจาะนำไว้ให้โดยติดตั้งแบบชนชิด
 • จากนั้นติดตั้งไม้ตกแต่งผนัง ตราช้าง สมาร์ดวูด รุ่นโมดิน่า เข้ากับคลิปล็อค โมดิน่า ตราช้าง ไปเรื่อยๆจนเมื่อถึงแถวสุดท้ายให้ยึดด้วย ตะปูเกลียว ตราช้าง ปลายสว่าน 32 มม. เข้ากับโครงคร่าว โดยให้หัวตะปูฝังจมลงไปในแผ่นเล็กน้อย แล้วโป๊วเก็บหัวตะปูให้เรียบร้อย

ข้อควรระวังการใช้งาน ชุดตัวล็อค โมดิน่า เอสซีจี

 • ใช้งานตามที่ระบุไว้บนกล่อง โดยติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต
 • ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และหยิบจับด้วยความระมัดระวัง
 • คู่มือการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด

ขั้นตอนการติดตั้ง

กรณีโครงเหล็ก ใช้เหล็กรูปพรรณที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 50 มม. และความหนาตั้งแต่ 2.3-3.2 มม.
กรณีโครงผนังเบา ใช้ โครงกัลวาไนซ์ซี 74 สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี และโครงกัลวาไนซ์ยู 76 สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี

วิธีติดตั้งบนโครงคร่าว โดยใช้คลิปล็อค(แนวนอน)

 1. ตีเส้นวัดระดับสำหรับติดตั้งคลิปล็อคแถวแรก โดยคำนวณการติดตั้งให้สูงจากพื้นประมาณ 1 ซม. นำคลิปล็อคมาตัดปลายออกประมาณ 3 มม. เพื่อใช้เป็นคลิปล็อคแถวแรก ยิงคลิปล็อคเข้ากับโครงด้วยตะปูเกลียว หัวเวเฟอร์ ปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม. ทุกๆ ระยะ 50 ซม. โดยบริเวณที่เป็นรอยต่อแผ่นให้ยิงยึดคลิปคู่กัน 2 ตัว ระยะ 2.4 ซม.
 2. ติดตั้งแผ่นไม้ โดยเกี่ยวร่องล่างเข้ากับปลายด้านนึงของคลิปแล้วใช้ตะปูเกลียว ปลายสว่านมีปีก เอสซีจี 32 มม. ยิงด้านบนของแผ่น โดยยิงให้หัวตะปูเกลียวจมแนบสนิทกับเนื้อไม้ และติดตั้งไม้จากด้านล่างขึ้นไปเรื่อยๆ จนสุด
 3. แผ่นไม้แถวบนสุดไม่ต้องใส่คลิปล็อค ให้ยิงยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายสว่านมีปีก เอสซีจี 32 มม. ยิงด้านบนของแผ่นจมลงในเนื้อแผ่นเล็กน้อย จากนั้นโป๊วเก็บหัวตะปู เอสซีจี สมาร์ทพลาสเตอร์ ขัดแต่งให้เรียบร้อย

วิธีการติดตั้งบนโครงคร่าว (แนวตั้ง)

 1. ตีเส้นวัดระดับสำหรับติดตั้งคลิปล็อคแถวแรก โดยคำนวณการติดตั้งให้สูงจากพื้นประมาณ 1 ซม.
 2. ยิงยึดไม้เข้ากับโครงด้วยตะปูเกลียว ปลายสว่านมีปีก เอสซีจี 32 มม. ตามตำแหน่งรูเจาะนำด้านข้างของแผ่น และบริเวณภายในร่องเยื้องกึ่งกลางแผ่น โดยให้ตำแหน่งยิงยึดตรงเป็นแนวเดียวกับตำแหน่งรูเจาะนำ
 3. ติดตั้งแผ่นไม้ถัดวิธีเดียวกัน แล้วโป๊วเก็บหัวตะปูด้วย เอสซีจีสมาร์ทพลาสเตอร์ ขัดแต่งให้เรียบร้อย

อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง

 1. ชุดตัวล็อคโมคิน่า เอสซีจี
 2. ตะปูเกลียว ปลายสว่านมีปีก เอสซีจี 32 มม.
 3. โครงกัลวาไนซ์ ซี74 และ ยู 76 สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี

ขนาดบรรจุ

-คลิปล๊อคโมดิน่า ตราช้าง จำนวน  50 ตัว  สำหรับยึดไม้ตกแต่งผนัง ตราช้าง รุ่นโมดิน่า

-ตะปูเกลียว  ตราช้าง หัวเวเฟอร์ ปลายสว่าน 13 มม. จำนวน 10 ตัว สำหรับยึด คลิปล๊อคโมดิน่า ตราช้าง เข้ากับโครงคร่าวเหล็กหนา 0.55-3.2 มม. โดยไม่ต้องเจาะนำ

อุดมการณ์เอสซีจี

ดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องเป็นไปตามครรลองแห่งความถูกต้องและเป็นธรรม ดังนั้น คณะจัดการเอสซีจี และพนักงานทุกระดับจึงยึดถือและปฏิบัติตามอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ คือ

ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้สินค้า ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนธุรกิจ

ผู้ที่ดำเนินธุรกิจด้วย หรือพนักงาน จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

ขณะประกอบธุรกิจ หรือทำงานร่วมกับเครือฯ

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

มุ่งกระทำการทุกอย่าง ด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอ

โดยมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างดีเยี่ยม เต็มความสามารถ

ขณะเดียวกันก็พยายามหาแนวทาง การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

อยู่ตลอดเวลา และอย่างต่อเนื่อง

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

ให้ความสำคัญต่อ คุณค่าของพนักงาน และถือว่าเขาเหล่านั้นคือสมบัติ

ที่มีค่าที่สุดพยายามคัดสรรบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม

เข้ามาร่วมงาน ให้การฝึกฝน พัฒนา และดูแลอย่างดี ด้วยสวัสดิการ

และผลตอบแทนตามสมควร

ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

ตั้งเจตนารมณ์ไว้ว่า จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ที่พึงมีต่อ ประเทศชาติและสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญจะประพฤติตน

เป็นพลเมืองดีทำประโยชน์ให้แก่สังคม และทุกชุมชนที่เอสซีจี ดำเนินธุรกิจอยู่

สนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้า ชุดตัวล็อค โมดิน่า SCG ราคาถูก จากผู้ผลิต  เอสซีจึ SCG  เรามีสินค้า ชุดตัวล็อค โมดิน่า SCG พร้อมส่ง สั่งง่าย  ส่งไว  ทั่วประเทศ โทรเลย วันนี้  09-5718-9191 หรือ สามารถเช็ค ราคาสินค้า ชุดตัวล็อค โมดิน่า SCG ได้ที่ www.buildingmaterial.co.th

– ข้อดีของการซื้อสินค้า ชุดตัวล็อค โมดิน่า SCG กับเรา   www.buildingmaterial.co.th

–  ใส่ใจในคุณ เพราะเราใส่ใจในคุณ เราจึงเพิ่มกลุ่มสินค้าบางกลุ่มที่ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเฉพาะราย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ (Elder care)

–  การให้คะแนน  (ติดดาว)  และข้อแนะนำ สำคัญสำหรับเรา โปรดอย่าเบื่อในการสะท้อนความรู้สึกที่คุณมีต่อเรา สิ่งที่ท่านต้องการ  สิ่งที่ท่านคิดโปรดนำเสนอต่อเรา เป็นสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  โดยท่านเพียงแจ้งสิ่งที่ท่านต้องการ ทุกคำถาม หรือทุกข้อเสนอแนะ  ทุกเรื่องราว จะเป็นบทสะท้อนให้เราพัฒนาตัวเราเพื่อท่าน  โปรดให้โอกาสเราปรับปรุงเพื่อท่าน  ท่านอย่างเพิ่งท้อไปกับเรานะครับ

–  เราพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าด้วยเครือข่ายขนส่งท้องถิ่น พันธมิตรร้านค้า NIM Express,  SCG YAMATO Express,  KERRY Express  ปัจจัยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า สถานที่ตั้ง เรามีบริการด่วนพิเศษ **  โดยจัดส่งด้วย รถมอร์เตอร์ไซค์  หรือ รถแท็กซี่  หรือ รถรับจ้างอื่น ๆ  ด้วยการเก็บเงินปลายทาง  ในกลุ่มสินค้าบริการพิเศษนอกเวลาทำการ  เพื่อให้ท่านได้ส่งมอบงานได้อย่างทันท่วงที

** บริการด่วนพิเศษ เริ่มในพื้นที่กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ เรามุ่งมั่นที่จะขยายพื้นที่การให้บริการไปพร้อมกับเสียงสะท้อนจากคุณ

** บริการด่วนพิเศษ เริ่มเวลา 07.00- 23.00 น.  ( เวลาปิดรับการให้บริการ )

–  เราให้บริการประมาณราคาแก่ท่าน  โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มที่เราได้ให้ไว้ได้ อนึ่งสินค้าที่ไม่มีในเว็บ เราจะพยายามหาราคามาให้ท่าน ** เริ่มแรก ประมาณราคาเฉพาะกลุ่มวัสดุก่อสร้าง

–  ได้ราคายุติธรรม  ส่งสินค้าตามกำหนด  ไม่ต้องเดินทาง  ไม่ต้องหารถขนส่ง  ไม่ต้องหาช่าง  ให้ความสะดวก  ประหยัดเวลา

Specification: ชุดตัวล็อค โมดิน่า SCG

ยี่ห้อ/ brand

SCG (เอสซีจี)

จำนวน

50ตัว/กล่อง

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “ชุดตัวล็อค โมดิน่า SCG”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

ติดต่อเรา : HOMESOLUTIONCENTER CONTACT CENTER

 

Homesolutioncenter
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart