259฿

ซิก้า รีแพร์มอร์ต้า

ซิก้า รีแพร์มอร์ต้า

คุณลักษณะ

Sika Repar Mortar เป็นผงซีเมนต์ผสมเส้นใยไฟเบอร์ และมอร์ต้าผสมเสร็จที่มีส่วนผสมของสารซิลิก้าฟูม สำเร็จรูปใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำก็ใช้ฉาบซ่อมได้เหมาะสำหรับงานฉาบซ่อมแซม และตกแต่งผิวคอนกรีต

การใช้งาน

Sika Repar Mortar ใช้สำหรับงานฉาบตกแต่งผิวคอนกรีตที่ไม่เรียบเนื่องจากการถอดแบบหรือใช้ฉาบซ่อมรูพรุนรูโพรงต่างๆ และฉาบซ่อมคอนกรีตที่แตกหักตามขอบมุมต่างๆ

คุณประโยชน์

Sika Repar Mortar มีคุณประโยชน์ในการใช้งานดังนี้

 • พร้อมใช้งาน เพียงแต่ผสมน้ำแล้วใช้ได้ทันที
 • แข็งตัวเร็วภายในเวลา 1-2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ) เมื่อใช้งานในลักษณะฉาบซ่อมแซมบางๆ
 • ใช้งานง่ายโดยการใช้เกรียงฉาบ
 • มีคุณสมบัติทางกลที่ดีเยี่ยม
 • ช่วยให้ประหยัดสีเมื่อทาสีทับ
 • ไม่เป็นพิษ

ขั้นตอนการใช้งาน

 • การเตรียมผิว : ก่อนทำการฉาบซ่อมผิวคอนกรีตต้องสะอาด ปราศจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่างๆ ถ้ามีขอบแตกร้าวในคอนกรีตต้องทำการซ่อมแซมก่อน และพรมน้ำให้ชื้น โดยไม่ให้มีน้ำขังที่พื้นผิวก่อนทำการฉาบ ซ่อม
 • วิธีผสม : เริ่มการผสมโดยเทผง Sika Repar Mortar ลงไปในน้ำที่เตรียมใว้ แล้วใช้สว่านติดใบพัดความเร็วรอบต่ำปั่นอย่างน้อย 3 นาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน
 • ถ้าฉาบซ่อมปริมาณน้อยๆ สามารถแบ่งผสมได้ในปริมาณไม่เกิน 3 กก. โดยผสมกับน้ำแล้วใช้เกรียงฉาบกวนผสมให้เข้ากันในการผสม สิ่งที่ควรระมัดระวัง คืออัตราส่วนในการผสมต้องไม่ผิดพลาด

ข้อมูลเชิงเทคนิค

 • ลักษณะสี : ผงซีเมนต์ผสมเสร็จสีเทา
 • ความหนาแน่น : ประมาณ 1.30 กก./ลิตร (เมื่อเป็นผง) , ประมาณ 2.03 กก./ลิตร (เมื่อผสมน้ำ)
 • อัตรส่วนผสม : น้ำ 1.0-1.5 ลิตร ต่อ Sika Repar Mortar 5 กก.
 • ค่ารับกำลังอัด : สุงกว่า 30-45 นิวตัน/ตรมม. ที่ 28 วัน
 • ระยะเวลาใช้งาน : 30-45 นาทีที่อุณหภูมิ 35 องศา
 • อายุการเก็บ : อย่างน้อย 12 เดือน ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 • สภาพการเก็บ : เก็บในที่แห้งและป้องกันความชื้น
 • ขนาดบรรจุ : 5 กก./ถัง
 • ข้อควรระมัดระวัง : Sika Repar Mortar มีส่วนผสมของซีเมนต์ และมีความเป็นด่าง ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง ถ้าวัสดุเข้าตาให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาดแล้วรีบพบแพทย์

วิธีการใช้งาน

ทำการฉาบซ่อม 1 หรือ 2 ชั้น ขึ้นอยู่กับความหนาของฉาบซ่อม (ประมาณ 20 มม.ต่อชั้น) ฉาบซ่อมโดยใช้เกรียงฉาบในการฉาบซ่อมหลายชั้นระยะเวลาในการรอฉาบซ่อมแต่ละชั้นประมาณ 2-3 ชั่วโมง

การบ่ม

วัสดุที่ฉาบเสร็จแล้วจะมีลักษณะหดตัวเล็กน้อย โดยเฉพาะเมื่อสภาพอากาศร้อนมากๆ ดังนั้นเมื่อฉาบเสร็จ ควรทำการบ่มผิวทันทีหลังทำงานเสร็จ

ทำความสะอาด

ล้างเครื่องมือด้วยน้ำทันทีก่อน Sika Repar Mortar จะแข็งตัว

ซิก้า ประเทศไทย

 • บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532
 • บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และกาวอุตสาหกรรม ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ บนพื้นที่ 17,000 ตร.ม โดยแบ่งเป็นส่วนการผลิต 2,500 ตร.ม และ คลังสินค้า 2,500 ตร.ม
 • บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัดเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ก่อสร้างบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับ ISO 9001 & 14001
  ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001 ในปี 2537
  ได้รับประกาศนียบัตร ISO 14001 ในปี 2542
 • ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 300 คน และยอดขาย CHF 57 ล้าน (ปี 2558)

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่น และเห็นความสำคัญในการจัดการระบบคุณภาพ ด้านการส่งมอบสินค้า และการบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับที่จะร่วมกันรักษาระบบจัดการคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเราคำนึงถึงชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายส่วนกลาง และกฎหมายท้องถิ่น

บริษัทกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้สำเร็จตามนโยบายดังต่อไปนี้

 1. การส่งมอบที่ตรงเวลา
 2. การรักษาคุณภาพให้คงที่
 3. การควบคุมต้นทุน
 4. การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 5. การปรับปรุง และพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการจัดการขบวนการทำงานเพื่อให้ง่าย และรวดเร็ว ลดความซับซ้อน

 นโยบายสิ่งแวดล้อม

 • ทุ่มเทอย่างต่อเนื่องที่จะป้องกันสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษและลดผลกระทบทางสภาพแวดล้อม อันประกอบไปด้วยอากาศเป็นพิษ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ของเสียจากการอุปโภค บริโภค และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านระบบการจัดการที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
 • ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายแห่งประเทศไทย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
 • ประชาสัมพันธ์ นโยบายสิ่งแวดล้อมสู่พนักงานและเปิดเผยต่อสาธารณชน
 • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวน วางแผน และการควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นประจำ

สนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้า Sika Repair Mortar ซิก้า รีแพร์มอร์ต้า ราคาถูก จากผู้ผลิต บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด เรามีสินค้า Sika Repair Mortar ซิก้า รีแพร์มอร์ต้า พร้อมส่ง สั่งง่าย ส่งไว ทั่วประเทศ โทรเลยวันนี้ 09-5718-9191 หรือสามารถเช็คราคาสินค้า ได้ที่ www.buildingmaterial.co.th หรือติดตามการเคลื่อนไหว ข่าวสาร เกี่ยวกับ Sika Repair Mortar ซิก้า รีแพร์มอร์ต้า หรือ ผู้ผลิต บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัดได้ที่เว็บไซต์ของเรา ได้ฟรี

ข้อดีของการซื้อ Sika Repair Mortar ซิก้า รีแพร์มอร์ต้า กับเรา www.buildingmaterial.co.th

– ใส่ใจในคุณ เพราะเราใส่ใจในคุณ เราจึงเพิ่มกลุ่มสินค้าบางกลุ่มที่ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเฉพาะราย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ (Elder care)

– การให้คะแนน (ติดดาว)และข้อแนะนำ สำคัญสำหรับเรา โปรดอย่าเบื่อในการสะท้อนความรู้สึกที่คุณมีต่อเรา สิ่งที่ท่านต้องการ ส่งที่ท่านคิดโปรดนำเสนอต่อเรา เป็นสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยท่านเพียงแจ้งสิ่งที่ท่านต้องการ ทุกคำถามหรือทุกข้อเสนอแนะ ทุกเรื่องราว จะเป็นบทสะท้อนให้เราพัฒนาตัวเราเพื่อท่าน โปรดให้โอกาสเราปรับปรุงเพื่อท่าน ท่านอย่างเพิ่งท้อไปกับเรานะครับ

– เราพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าด้วยเครือข่ายขนส่งท้องถิ่น พันธมิตรร้านค้า NIM Express, SCG YAMATO Express, KERRY Express ปัจจัยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า สถานที่ตั้ง เรามีบริการด่วนพิเศษ** โดยจัดส่งด้วยรถมอร์เตอร์ไซค์หรือรถแท๊กซี่หรือรถรับจ้างอื่น ๆ ด้วยการเก็บเงินปลายทาง ในกลุ่มสินค้าบริการพิเศษนอกเวลาทำการ เพื่อให้ท่านได้ส่งมอบงานได้อย่างทันท่วงที

**บริการด่วนพิเศษ เริ่มในพื้นที่กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และเรามุ่งมั่นที่จะขยายพื้นที่การให้บริการไปพร้อมกับเสียงสะท้อนจากคุณ

**บริการด้วยพิเศษ เริ่มเวลา 07.00-23.00 น.(เวลาปิดรับการให้บริการ)

– เราให้บริการประมาณราคาแก่ท่าน โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มที่เราได้ให้ไว้ได้ อนึ่งสินค้าที่ไม่มีในเว็บ เราจะพยายามหาราคามาให้ท่าน **เริ่มแรก ประมาณราคาเฉพาะกลุ่มวัสดุก่อสร้าง

– ได้ราคายุติธรรม ส่งสินค้าตามกำหนด ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องหารถขนส่ง ไม่ต้องหาช่าง ให้ความสะดวก ประหยัดเวลา

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “ซิก้า รีแพร์มอร์ต้า”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

ติดต่อเรา : HOMESOLUTIONCENTER CONTACT CENTER

 

Homesolutioncenter
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart