ซิก้า แองเคอร์ฟิค-1

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

Sika AnchorFix-1(ซิก้า แองเคอร์ฟิค-1)

ขนาดบรรจุ 300 มล./หลอด

ยี่ห้อ : Sika

รหัสสินค้า : 8855005004124

*ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง*

600฿

ซิก้า แองเคอร์ฟิค 1

ซิก้า แองเคอร์ฟิค 1

วัสดุกาวยึดติดเหล็กเสริม และสลักเกลียวประเภทโพลีเอสเตอร์สองส่วนแบบปราศจากตัวทำละลาย และสไตรีน

กาวแห้งเร็วสำหรับงานเสียบเหล็กแห้งตัวภายใน 30 นาท

-ใช้เป็นวัสดุยึดสลักเกลียว สำหรับเหล็กข้ออ้อย เหล็กเสริมโครงสร้างสลักเกลียวในงานก่ออิฐ
-แห้งตัวเร็ว ภายใน 30 นาที
-ใช้ได้กับปืนยิงกาวมาตรฐานทั่วไป ไม่หดตัวเมื่อแห้ง และแข็งตัว
-มีคุณสมบัติในการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับคอนกรีต และวัสดุอื่น ๆ
-ใช้เจาะเสียบเหล็กขนาด 8-24 มม.
-ไม่มีส่วนผสมของสารละลายโซเวนท์ จึงทำให้ไม่มีกลิ่น ไม่หดตัว และไม่ย้อยตัว แม้ใช้ในแนวศรีษะ

การใช้งาน

ใช้เป็นวัสดุยึดเหล็กเสริมและสลักเกลียวชนิดให้กำลังเร็วสำหรับ:

เหล็กข้ออ้อย / เหล็กเสริมแรง

สลักเกลียว

น็อตและระบบยึดติดเฉพาะงาน

คอนกรีต

งานก่ออิฐบล็อกหรืออิฐมอญ

ก่อนที่จะใช้งาน จะต้องยืนยันความเหมาะสมของวัสดุยึดพื้นผิวSika AnchorFix®ในแง่ของความแข็งแรงในการยึด และการป้องกันการเกิดคราบ หรือการเปลี่ยนสีของพื้นผิว โดยการทดสอบกับพื้นที่ตัวอย่าง เนื่องจากพื้นผิวแต่ละแบบจะมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะในแง่ของความแข็งแรง ส่วนผสม และความพรุน

♦ หินธรรมชาติแข็ง

♦ หินแข็ง

คุณประโยชน์

 • แห้งตัวเร็ว
 • สามารถใช้กับปืนแบบมาตรฐานได้
 • สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิต่ำ
 • สามารถรองรับน้ำหนักได้สูง
 • ไม่ยุบตัว ไม่ย้อยแม้ใช้ในแนวเหนือศรีษะ
 • ปลอดจากสไตรีน
 • ไม่มีกลิ่นอับ
 • มีการสูญเสียน้อย
 • ไม่มีข้อจำกัดในการขนส่ง

การเก็บรักษา สภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา / อายุของผลิตภัณฑ์

เก็บได้นาน 12 เดือน นับจากวันผลิตในภาชนะบรรจุเดิมที่ยังไม่ได้เปิด และไม่มี ความเสียหาย ภายใต้อุณหภูมิระหว่าง 0οC และ +20oC อย่าให้ถูกแสงแดดโดยตรงSika AnchorFix®-1 ทุกหลอดจะมีวันที่หมดอายุพิมพ์ลงบนฉลาก

ความหนาแน่น

1.63 กก./ล. (ส่วนผสม A+B)

ขนาดบรรจุ

หลอดบรรจุมาตรฐานขนาด 300 มล., 12 หลอดต่อกล่อง

ปริมาณการใช้งาน : ขึ้นอยู่กับขนาดของเหล็กที่จะยึด และรูเจาะเสียบเหล็ก

ข้อเสนอแนะในการใช้งาน

การผสม ส่วน A:ผสมส่วน B : 10:1 โดยปริมาตร

เครื่องมือในการผสม การเตรียมกระบอก

 • ถอดสกรู และถอดฝาครอบออก
 • ตัดฟิล์ม
 • ขันหัวฉีดตัวผสมเข้าไป
 • ใส่หลอดบรรจุเข้าไปในปืนยิง และเริ่มอัดฉีด

ในกรณีที่มีการหยุดการใช้งานกลางคัน สามารถปล่อยตัวผสมให้ติดอยู่กับหลอดบรรจุได้ หลังจากที่ได้ปล่อยแรงดันออกจากปืนยิงแล้ว หากส่วนผสมแข็งตัวในหัวฉีด เมื่อกลับมาใช้งานอีกครั้ง จะต้องเปลี่ยนหัวฉีดใหม่

วิธี/เครื่องมือในการใช้งาน

 • เจาะรูโดยใช้สว่านไฟฟ้าให้ได้เส้นผ่าศูนย์กลาง และความลึกตามที่ต้องการ เส้นผ่าศูนย์กลางของรูที่เจาะจะต้องสอดคล้องกับขนาดของเหล็กสนิม
 • จะต้องทำความสะอาดรูที่เจาะให้สะอาดโดยใช้แปรงทรงกลม (แปรงอย่างน้อย 3 รอบ) เส้นผ่าศูนย์กลางของแปรงจะต้องใหญ๋กว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของรูที่เจาะ
 • รูที่เจาะจะต้องสะอาดหลังจากขั้นตอนการทำความสะอาดแต่ละชั้น โดยใช้ปั๊มลม หรือโดยอากาศอัด ไล่จากด้านล่างของรู
  หมายเหตุ : ใช้เครื่องอัดลมซึ่งไม่มีน้ำมันเครื่อง
 • ปั๊มลมไล่สองครั้งจนกว่าทั้งสองส่วนจะออกมาสม่ำเสมอ อย่าใช้ วัสดุนี้ ปล่อยแรงดันของปืนยิง และทำความสะอาดช่องเปิดของเหลวด้วยผ้า
 • ฉีดกาวเข้าไปในรู โดยเริ่มจากด้านล่าง ขณะเดียวกันให้ค่อยๆ ถอนหัวผสมกลับมาอย่างช้าๆ พยายามอย่าให้มีฟองอากาศอยู่ข้างใน สำหรับรูที่ลึก สามารถใช้ท่อต่อขยายได้
 • ใส่เหล็กเสริมเข้าไปโดยใช้การหมุนเข้าไปในรูเจาะที่ฉีดกาวไว้แล้ว อาจจะมีกาวเล็ดลอดออกมาจากรู
  หมายเหตุ : จะต้องใส่เหล็กเสริมเข้าไปภายในช่วงเวลาการใช้งาน
 • ในระหว่างที่ส่วนผสมกำลังแข็งตัว จะต้องไม่ขยับ หรือกดทับเหล็กเสริม ล้างเครื่องมือทันที ด้วยน้ำยาทำความสะอาด ล้างมือ และผิวหนังให้สะอาดโดยใช้สบู่อุ่นๆ

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่น และเห็นความสำคัญในการจัดการระบบคุณภาพ ด้านการส่งมอบสินค้า และการบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับที่จะร่วมกันรักษาระบบจัดการคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเราคำนึงถึงชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายส่วนกลาง และกฎหมายท้องถิ่น

บริษัทกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้สำเร็จตามนโยบายดังต่อไปนี้

 1. การส่งมอบที่ตรงเวลา
 2. การรักษาคุณภาพให้คงที่
 3. การควบคุมต้นทุน
 4. การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 5. การปรับปรุง และพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการจัดการขบวนการทำงานเพื่อให้ง่าย และรวดเร็ว ลดความซับซ้อน

 นโยบายสิ่งแวดล้อม

 • ทุ่มเทอย่างต่อเนื่องที่จะป้องกันสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษและลดผลกระทบทางสภาพแวดล้อม อันประกอบไปด้วยอากาศเป็นพิษ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ของเสียจากการอุปโภค บริโภค และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านระบบการจัดการที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
 • ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายแห่งประเทศไทย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
 • ประชาสัมพันธ์ นโยบายสิ่งแวดล้อมสู่พนักงานและเปิดเผยต่อสาธารณชน
 • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวน วางแผน และการควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นประจำ

สนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้า Sika AnchorFix-1 (ซิก้าแองเคอร์ฟิค-1) ราคาถูก จากผู้ผลิต บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด เรามีสินค้า Sika AnchorFix-1(ซิก้าแองเคอร์ฟิค-1) พร้อมส่ง สั่งง่าย ส่งไว ทั่วประเทศ โทรเลยวันนี้ 09-5718-9191 หรือสามารถเช็คราคาสินค้า Sika AnchorFix-1 (ซิก้าแองเคอร์ฟิค-1) ได้ที่ www.buildingmaterial.co.th 

ข้อดีของการซื้อ Sika AnchorFix-1(ซิก้า แองเคอร์ฟิค-1)กับเรา www.buildingmaterial.co.th

–  ใส่ใจในคุณ เพราะเราใส่ใจในคุณ เราจึงเพิ่มกลุ่มสินค้าบางกลุ่มที่ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเฉพาะราย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ  (Elder care)

–  การให้คะแนน  (ติดดาว)  และข้อแนะนำ สำคัญสำหรับเรา โปรดอย่าเบื่อในการสะท้อนความรู้สึกที่คุณมีต่อเรา สิ่งที่ท่านต้องการ  สิ่งที่ท่านคิดโปรดนำเสนอต่อเรา เป็นสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  โดยท่านเพียงแจ้งสิ่งที่ท่านต้องการ ทุกคำถาม หรือทุกข้อเสนอแนะ  ทุกเรื่องราว จะเป็นบทสะท้อนให้เราพัฒนาตัวเราเพื่อท่าน  โปรดให้โอกาสเราปรับปรุงเพื่อท่าน  ท่านอย่างเพิ่งท้อไปกับเรานะครับ

–  เราพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าด้วยเครือข่ายขนส่งท้องถิ่น พันธมิตรร้านค้า NIM Express,  SCG YAMATO Express,  KERRY Express  ปัจจัยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า สถานที่ตั้ง เรามีบริการด่วนพิเศษ **  โดยจัดส่งด้วย รถมอร์เตอร์ไซค์  หรือ รถแท็กซี่  หรือ รถรับจ้างอื่น ๆ  ด้วยการเก็บเงินปลายทาง  ในกลุ่มสินค้าบริการพิเศษนอกเวลาทำการ  เพื่อให้ท่านได้ส่งมอบงานได้อย่างทันท่วงที

** บริการด่วนพิเศษ เริ่มในพื้นที่กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ เรามุ่งมั่นที่จะขยายพื้นที่การให้บริการไปพร้อมกับเสียงสะท้อนจากคุณ

** บริการด่วนพิเศษ เริ่มเวลา 07.00- 23.00 น.  ( เวลาปิดรับการให้บริการ )

–  เราให้บริการประมาณราคาแก่ท่าน  โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มที่เราได้ให้ไว้ได้ อนึ่งสินค้าที่ไม่มีในเว็บ เราจะพยายามหาราคามาให้ท่าน ** เริ่มแรก ประมาณราคาเฉพาะกลุ่มวัสดุก่อสร้าง

–  ได้ราคายุติธรรม  ส่งสินค้าตามกำหนด  ไม่ต้องเดินทาง  ไม่ต้องหารถขนส่ง  ไม่ต้องหาช่าง  ให้ความสะดวก  ประหยัดเวลา

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “ซิก้า แองเคอร์ฟิค-1”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

ติดต่อเรา : HOMESOLUTIONCENTER CONTACT CENTER

 

Homesolutioncenter
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart