ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า FP-7402

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

NASCO (FP-7402) ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า (นัสโก้)

ยี่ห้อ : NASCO (นัสโก้)

 • ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
 • แบบพีแทป
 • สีโครเมี่ยม

*ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง*

370฿

NASCO (FP-7402) ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า (นัสโก้)

NASCO (FP-7402) ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า (นัสโก้) มีรายละเอียดดังนี้

 • ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
 • แบบพีแทป
 • สีโครเมี่ยม

คำแนะนำในการใช้สินค้า
ใช้ติดตั้งร่วมกับอ่างล้างหน้าสำหรับระบายน้ำทิ้ง

ข้อควรระวัง

 • 1.ห้ามห้อยโหนบนผลิตภณฑ์ เพราะจะทำให้เกิดอันตรายและทำให้บาดเจ็บ
 • 2.ห้ามทุบหรือกระแทกผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระจกหรือแก้ว เพราะจะทำให้เกิดอันตรายและบาดเจ็บ
 • 3.ห้ามวางหรือแขวนสิ่งของที่มีน้ำหนักเกิน 2 กก. เพราะจะทำให้สินค้าและทรัพย์สินเสียหาย
 • 4.ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วยผสมของกรด-ด่าง, แปรงขนแข็ง หรือฝอยขัดในการทำความสะอาดอุปกรณ์เพราะจะทำให้เกิดรอยที่ผิวชุบ
 • 5.ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมี่ยมและโครเมี่ยมดำโดยเฉพาะ
 • 6.การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆ ควรใช้ผ้าหนารองประแจหรือคีมล็อคเพื่อป้องกันรอยจากการขัน

ท่อน้ำทิ้ง P-TRAP คืออะไร

ท่อน้ำทิ้งและท่อ P-TRAP คืออะไร

ท่อน้ำทิ้ง เป็นหนึ่งในองค์ประกอบระบบท่อระบายน้ำ ซึ่งระบบท่อระบายน้ำคือระบบที่ใช้ในการรวบรวมน้ำเสียจากการใช้งานภายในบ้านทั้งหมดไปบำบัดหรือระบายทิ้งลงท่อระบายน้ำนั่นเอง และส่วนประกอบหลักของระบบท่อระบายน้ำ ได้แก่

 • ท่อแรงโน้มถ่วง เป็นท่อที่รับน้ำเสียที่ไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลก จะมีการวางท่อให้มีความลาดเอียงอย่างเหมาะสม ขนาดของท่อชนิดนี้ขึ้นอยู่กับปริมาตรน้ำเสียที่ต้องรองรับ
 • ท่อแรงดัน เป็นท่อที่ส่งน้ำเสียจากที่ต่ำไปยังที่สูงกว่า โดยท่อนี้ต้องสามารถรับแรงดันที่เกิดจากการสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำได้
 • ท่อดักน้ำเสีย เป็นท่อที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างท่อระบายน้ำฝนและท่อน้ำเสียในระบบ มีหน้าที่ในการดักน้ำเสียก่อนที่น้ำเสียจะไหลลงสู่แหล่งน้ำ และนำน้ำเสียไปบำบัดเสียก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำต่อไป

ส่วน P-Trap นั่นก็คือท่อน้ำที่มีเพื่อใช้ในการดักกลิ่นของน้ำเสีย ซึ่งที่ดักกลิ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ลักษณะเป็นท่อที่ตรงลงในแนวดิ่งก่อนจะโค้งเป็นรูปตัว U ในความสูงที่ไม่เท่ากับความยาวของท่อที่ตรงลงมาในแนวดิ่ง และต่อจากท่อส่วนตัว U นั้นจะเป็นท่อในลักษณะแนวราบยาวออกไป ซึ่งบริเวณท่อที่มีลักษณะเป็นตัว U นั่นคือส่วนที่เราเรียกว่า P-Trap เพราะเมื่อดูลักษณะโดยรวมท่อทั้ง 3 ส่วนจะคล้ายกับตัว P ปกติแล้วท่อ P-Trap จะเป็นท่อที่ระดับน้ำขังอยู่ภายในท่อตลอดเวลา ซึ่งน้ำที่ขังอยู่ในบริเวณ P-Trap นี้จะกันไม่ไห้กลิ่นจากน้ำเสียหรือระบบรองรับน้ำเสียผ่านชั้นน้ำเข้ามาสู่ภายในตัวบ้านหรืออาคารได้
P-Trap ที่ดีต้องมีคุณสมบัติหลักคือ สามารถขังน้ำได้สูงพอประมาณที่จะสามารถกักน้ำไว้ในปริมาตรที่เพียงพอที่จะกั้นไม่ให้มีกลิ่นของน้ำเสียผ่านเข้าในท่อได้ และ P-Trap ต้องสามารถถอดเพื่อล้างเอาขยะหรือสิ่งสกปรกต่างๆออกจาก P-Trap ได้สะดวก ซึ่งในปัจจุบันนี้เครื่องสุขภัณที่มีขายในท้องตลาดส่วนใหญ่จะมี P-Trap มาให้ในตัวอยู่แล้ว หรือถ้าหากไม่มีเราก็สามารถหาซื้อเองได้ตามร้านขายเครื่องสุขภัณฑ์หรือของใช้ในบ้านนั่นเอง

และในท้องตลาดส่วนใหญ่จะแบ่งความหนาของท่อออกได้เป็น 3 แบบ คือ ท่อบาง ท่อหนาปานกลาง และท่อหนา ซึ่งความหนาของท่อนี้จะมีความแข้งแรงและความทนทานในการรับแรงดันของน้ำได้ต่างกัน ปกติแล้วท่อบางจะมีความหนาไม่เกิน 5.5 นิ้ว ท่อหนาปานกลางจะมีความหนาไม่เกิน 8.5 นิ้ว และท่อหนามากกว่า 8.5 นิ้วนั่นเอง ดังนั้นการเลือกใช้ความหนาของท่อเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช่ท่อนั้นในบริเวณใดของบ้าน เช่น

หากเราต้องการใช้ท่อ P-Trap ในส่วนของห้องน้ำ ไม่ว่าจะเป็นชักโครกหรือ่างล่างหน้า หรือท่อน้ำทิ้งจากอ้างล้างจานก็ตาม ท่อ P-Trap ที่เหมาะสมก็คือ ท่อที่มีความหนา 8.5 นิ้วขึ้นไป แต่ถ้าหากเป็นการใช้ท่อ P-Trap เพื่อการดักกลิ่นในท่อน้ำ ควรจะเลือกท่อ P-Trap ที่มีความหนามากกว่า 13.5 นิ้วขึ้นไป ซึ่งเหมาะสมกับน้ำดี เพราะท่อที่มีความหนาจะทนต่อแรงดันของปั๊มน้ำได้ดี

ข้อแนะนำ: ข้อเสนอแนะ และการบำรุงรักษา

 • ในการติดตั้งสุขภัณฑ์ควรใช้ปูนขาว หรืออุปกรณ์ยาแนว
 • ห้ามใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นกรด โซดาไฟหรือน้ำยา ที่มีความเข้มข้นทำความสะอาด
 • หลีกเลี่ยงของแข็งหรือหยาบ เช่นผ้าเนื้อหยาบ ในการดูแลรักษาสุขภัณฑ์ เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน
 • ห้ามผู้ใช้ขึ้นไปเหยียบบนสุขภัณฑ์ อาจทำให้ได้รับอันตราย

บริษัท นัสโก้ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 โดยกลุ่มผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่น ที่จะพัฒนาและผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ที่ผลิตในประเทศไทย ในช่วงเริ่มต้นการก่อสร้างโรงงาน  เราได้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศ หลังจากนั้น 10 ปี ได้มีการขยายโรงงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ทั้งนี้ เราจึงได้เริ่มผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์  “นัสโก้” ออกจำหน่ายสู่ตลาดทั้งในประเทศไทย และประเทศในแถบอาเซียน อาทิเช่น มาเลเซีย เมียนม่าร์ กัมพูชา และลาว  จนทุกวันนี้ นัสโก้ เป็นที่ยอมรับในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสุขภัณฑ์คุณภาพที่ผลิตในประเทศไทย

นัสโก้ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้สินค้า เน้นเรื่องการรับประกันสินค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง
นอกจากนั้นแล้ว นัสโก้ ได้มีการพัฒนาสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำมาโดยตลอด ตั้งแต่สุขภัณฑ์ที่ใช้น้ำ 4.5 ลิตร, 4 ลิตร, 3 ลิตร จนกระทั่งตอนนี้
สามารถคิดค้นสุขภัณฑ์ที่ใช้น้ำน้อยที่สุดเพียงแค่ 2.5 ลิตรเท่านั้น เพราะเราใส่ใจกับการช่วยโลกประหยัดทรัพยากรน้ำ
นัสโก้…. สุขภัณฑ์ภัณฑ์สำหรับ มืออาชีพ

สนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้า NASCO (FP-7402) ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า (นัสโก้) ราคาถูก จากผู้ผลิต  บริษัท นัสโก้ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด  เรามีสินค้า NASCO (FP-7402) ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า (นัสโก้) พร้อมส่ง สั่งง่าย ส่งไว ทั่วประเทศ โทรเลยวันนี้ 09-5718-9191 หรือสามารถเช็คราคาสินค้า NASCO (FP-7402) ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า (นัสโก้) ได้ที่ www.buildingmaterial.co.th

ข้อดีของการซื้อสินค้า NASCO (FP-7402) ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า (นัสโก้) กับเรา  www.buildingmaterial.co.th

–  ใส่ใจในคุณ เพราะเราใส่ใจในคุณ เราจึงเพิ่มกลุ่มสินค้าบางกลุ่มที่ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเฉพาะราย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ (Elder care)

–  การให้คะแนน  (ติดดาว)  และข้อแนะนำ สำคัญสำหรับเรา โปรดอย่าเบื่อในการสะท้อนความรู้สึกที่คุณมีต่อเรา สิ่งที่ท่านต้องการ  สิ่งที่ท่านคิดโปรดนำเสนอต่อเรา เป็นสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  โดยท่านเพียงแจ้งสิ่งที่ท่านต้องการ ทุกคำถาม หรือทุกข้อเสนอแนะ  ทุกเรื่องราว จะเป็นบทสะท้อนให้เราพัฒนาตัวเราเพื่อท่าน  โปรดให้โอกาสเราปรับปรุงเพื่อท่าน  ท่านอย่างเพิ่งท้อไปกับเรานะครับ

–  เราพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าด้วยเครือข่ายขนส่งท้องถิ่น พันธมิตรร้านค้า NIM Express,  SCG YAMATO Express,  KERRY Express  ปัจจัยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า สถานที่ตั้ง เรามีบริการด่วนพิเศษ **  โดยจัดส่งด้วย รถมอร์เตอร์ไซค์  หรือ รถแท็กซี่  หรือ รถรับจ้างอื่น ๆ  ด้วยการเก็บเงินปลายทาง  ในกลุ่มสินค้าบริการพิเศษนอกเวลาทำการ  เพื่อให้ท่านได้ส่งมอบงานได้อย่างทันท่วงที

** บริการด่วนพิเศษ เริ่มในพื้นที่กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ เรามุ่งมั่นที่จะขยายพื้นที่การให้บริการไปพร้อมกับเสียงสะท้อนจากคุณ

** บริการด่วนพิเศษ เริ่มเวลา 07.00- 23.00 น.  ( เวลาปิดรับการให้บริการ )

–  เราให้บริการประมาณราคาแก่ท่าน  โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มที่เราได้ให้ไว้ได้ อนึ่งสินค้าที่ไม่มีในเว็บ เราจะพยายามหาราคามาให้ท่าน ** เริ่มแรก ประมาณราคาเฉพาะกลุ่มวัสดุก่อสร้าง

–  ได้ราคายุติธรรม  ส่งสินค้าตามกำหนด  ไม่ต้องเดินทาง  ไม่ต้องหารถขนส่ง  ไม่ต้องหาช่าง  ให้ความสะดวก  ประหยัดเวลา

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า FP-7402”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

ติดต่อเรา : HOMESOLUTIONCENTER CONTACT CENTER

 

สอบถามสินค้า/ขอใบเสนอราคา
สอบถามสินค้า/ขอใบเสนอราคา
สวัสดีครับ โฮมโซลูชั่นเซ็นเตอร์ ยินดีพร้อมให้บริการครับ
Connecting...
ไม่มีผู้ให้บริการของเราที่มีอยู่ในขณะนี้ กรุณาฝากข้อความครับ
Our operators are busy. Please try again later
:
:
:
:
สวัสดีครับ พิมพ์ชื่อ และอีเมลล์ของคุณ เพื่อเริ่มการสนทนาครับ
:
:
This chat session has ended
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad
Logo
Register New Account
Reset Password