4,440฿14,755฿

ล้างค่า

ปั๊มน้ำ MITSUBISHI แบบอัตโนมัติ

MODEL WP

– มอเตอร์พลังสูง ส่งกำลังน้ำได้แรง ทนทาน

– กล่องเก็บสายไฟ ปกป้องชุดสายไฟและอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้า ( Condenser ) จากน้ำ แมลงและหนู เสริมความมั่นใจอีกชั้นด้วยกล่องเหล็กพิเศษ สำหรับครอบอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้าภายใน

– มอเตอร์รับประกัน 5 ปี มี Thermal protector ป้องกัน Motor ไหม้ ในสภาวะที่ใช้งานผิดปกติ

– ชุดหัวปั๊มทำจากทองแดงผสม ทำให้ทนทาน และไม่เป็นสนิม

– ระบบป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ โดยเช็ควาล์วแบบแผ่นกลม เคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวตั้ง จึงปิดน้ำได้สนิทตลอดเวลา

– เพิ่มสายดิน เพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งเครื่องเมื่อใช้งาน

– ตัวถังความดันเคลือบด้วยสีพิเศษ ทั้งภายในและภายนอกป้องกันสนิม ปลอดสารพิษ

– ฝาครอบพลาสติกเนื้อหนาพิเศษ ใช้วัสดุไม่ลุกลามไฟ ทนทุกสภาวะ พร้อมน็อตยึดฝาครอบ เพิ่มความแข็งแรง ปลอดภัย

– ประหยัดไฟสูงสูด พร้อมฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (ยกเว้น WP-505Q5)

ปลอดภัยมั่นใจ

ปกป้องชุดสายไฟ และอุปกรณ์เก็บสายไฟฟ้า (Condenser) จากแมลง และหนู ด้วยกล่องเก็บสายไฟ เสริมความมั่นใจด้วยการใช้วัสดุไม่ลุกลามไฟ พร้อมด้วยกล่องเหล็กพิเศษ สำหรับครอบอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้าภายนอกอีก 1 ชั้น

ปลอดสนิม และสารปนเปื้อน

ชุดเรือนปั๊มพลาสติกคุณภาพสูง ป้องกันสนิมทั้งภายใน และภายนอก ชุดปั๊ม และใบพัดทำจากทองแดงผสมพิเศษ ทนทุกสภาวะการใช้งาน

ติดตั้งสะดวกสบาย

ขนาดเล็กกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่เลือกทางออกน้ำได้ 2 ทิศทางเพิ่มความสะดวก และความสวยงามเรียบร้อยในการติดตั้ง ฐานรองออกแบบเฉพาะ ป้องกันน้ำขัง ใช้วัสดุคุณภาพสูง ทนแดด ทนฝน รองรับการติดตั้งทั้งในที่ร่ม และกลางแจ้ง

หลักในการเลือกปั๊มน้ำนั้น ควรเลือกใช้ปั๊มน้ำขนาดเล็ก จำนวนหลายตัวดีกว่าจะใช้ปั๊มน้ำขนาดใหญ่เพียงตัวเดียว เพราะหากปั๊มน้ำมีเพียงตัวเดียวแล้วนั้น หากเกิดการเสียหายไป น้ำก็จะไม่มีใช้ทั้งตึก หรือทั้งอุตสาหกรรม แต่หากใช้ปั๊มน้ำตัวเล็กหลายตัว เมื่อปั๊มใดปั๊มหนึ่งชำรุดต้องรอช่างเข้ามาซ่อมบำรุงนั้น ปั๊มน้ำตัวที่เหลือก็จะยังทำงานต่อเนื่อง ทำให้อุตสาหกรรมไม่หยุดชะงัก มีน้ำไหลทั่วทั้งอาคารแต่อาจจะได้น้ำอ่อน ๆ แต่เพียงระยะเวลาสั้น ๆ หากพื้นที่จำกัดไม่ควรใช้ปั๊มน้ำขนาดใหญ่ เพราะว่าเผื่อน้ำไม่พอใช้ เพราะหากใช้ปั๊มน้ำขนาดใหญ่นั้นทำให้พื้นที่ไม่เพียงพอในการติดตั้ง และการเข้าไปบำรุงรักษาหลังการติดตั้ง และควรคำนึงถึงจุดทำงานของปั๊มน้ำในช่วงประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน เพื่อให้ได้น้ำที่ใกล้เคียงกับการใช้งานสูงสุด ยิ่งไปกว่านั้น การใช้ระบบปรับความเร็วรอบในปั๊มน้ำแทนการปิดวาล์ว หรือแทนการ bypass เพราะจะทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าในการทำงาน

บ้านพักอาศัย :   ปั๊มน้ำสำหรับบ้านพักอาศัย เป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะ ยิ่งหากบ้านนั้นมีห้องน้ำชั้นสอง ชั้นสาม ของบ้านด้วยแล้วนั้น หากไม่มีปั๊มน้ำ จะทำให้แรงดันน้ำไม่เพียงพอที่จะให้น้ำไหลไปสู่จุดที่ต้องการน้ำของบ้านในชั้นที่อยู่เหนือกว่าชั้นหนึ่งได้ ปั๊มน้ำสำหรับบ้านพักอาศัยส่วนมากจะเป็นแบบสำเร็จรูป ซื้อไปสามารถเอาไปติดตั้งท่อ และสามารถใช้งานได้เลย ซึ่งปั๊มน้ำสำเร็จรูปนั้นประกอบไปด้วยตัวปั๊ม และถังความดัน เช่นปั๊มกระป๋อง โดยที่ตัวปั๊มน้ำนั้น จะควบคุมการทำงานด้วยสวิตซ์ความดันที่ทำงานอัตโนมัติ เมื่อมีการเปิดใช้งานภายในบ้านความดันลดลงทำให้ตัวปั๊มน้ำก็จะทำการจ่ายน้ำให้ไหลไปตามท่อ เมื่อเลิกการใช้น้ำปิดก๊อกน้ำความดันจะเพิ่มมากขึ้น ปั๊มน้ำจะหยุดทำงาน และปั๊มน้ำแบบนี้มักมีขนาดเล็กจนถึงกลาง ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบ้านเรือน และอาคารขนาดกลาง แต่หากจะใช้กับอาคารขนาดใหญ่ ควรคำนึงถึงปริมาณ จำนวนคนที่อยู่ในอาคาร เพราะหากมีคนเยอะ ปั๊มน้ำขนาดนี้จะต้องทำงานหนัก และเสื่อมสภาพเร็ว

การติดตั้งปั๊มน้ำในบ้าน :  การติดตั้งปั๊มน้ำภายในบ้านแบบอีกลักษณะหนึ่งนั้น เป็นการติดตั้งแบบ 4 ระบบพิเศษซึ่งต่างจากอีกระบบหนึ่ง เพราะมีแค่สองระบบซึ่งการติดตั้งแบบ 4 ระบบนี้เหมาะกับ บ้านที่มีความต้องการใช้น้ำมาก มีประชากรอยู่ในบ้านมากกว่าสองคน จึงทำให้มีการเก็บน้ำสำรองไว้ใช้งานน้อย ซึ่งสำหรับส่วนเพิ่มอีก 2 ระบบนอกจากการใช้งานตามปกติ กับการใช้งานกรณีไฟฟ้าดับก็ คือ กรณีน้ำหมดถังเนื่องจากมีการใช้น้ำมากเกินกว่าปกติ หรือเพราะน้ำประปาไม่ไหลเข้าถังเก็บกักน้ำสำรอง กรณีนี้สามารถใช้ปั๊มน้ำสูบน้ำจากท่อประปาที่ต่อตรงมาจากมิเตอร์โดยตรง เข้าบ้าน โดยทำการหมุนวาล์วเพียง 2 ตัว เป็นการเอาน้ำจากท่อประปามาใช้ภายในบ้านโดยตรงเพื่อลดปัญหาการขาดน้ำ ส่วนระบบเสริมอีกอันก็คือ การใช้ปั๊มน้ำนั้นสูบมาจากท่อประปาหลักมาเก็บไว้ในถัง เมื่อน้ำเต็มถังสำรองลูกลอยจะทำการปิดน้ำไม่ให้เข้ามาเพิ่มภายในถังอีก สำหรับหากไม่ต้องการให้ปั๊มน้ำสูบน้ำเข้าถังแม้น้ำในถังไม่มี ต้องมีการติดตั้งสวิทซ์ตัดระบบไฟฟ้าที่ควบคุมการปั๊มน้ำ เพื่อป้องกันการชำรุดของลูกลอยที่ทำงานโดยที่ไม่มีน้ำอยู่ในถัง

การดูแลรักษาปั๊มน้ำ  :  การดูแลรักษาปั๊มน้ำนั้น แบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 ให้เลือกปั๊มน้ำที่มีถังความดัน ประกอบสำเร็จเป็นชุดเรียบร้อยแล้ว เพราะจะมีผลต่อการรักษาความดันของน้ำในการใช้งาน ควรที่จะติดตั้งระบบน้ำของปั๊มน้ำ ให้สามารถเก็บ และจ่ายน้ำตามแรงโน้มถ่วงของโลก เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานในการสูบน้ำภายในบ้าน และยังเป็นการประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

ขั้นตอนที่ 2 ไม่ควรที่จะเปิดปั๊มน้ำทิ้งไว้ เมื่อไม่มีคนอยู่บ้านอยู่บ้าน หรือไม่ใช้งานนาน ๆ และจะต้องปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน หากน้ำหยดเพียงเล็กน้อยติดต่อกันนาน ๆ ก็สามารถทำให้ปั๊มน้ำเดินเครื่องได้ และอย่าเปิดก๊อกน้ำไปที่ระดับแรงสูง ๆ เพราะปั๊มน้ำจะทำงานหนัก และเป็นการสิ้นเปลืองน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์

ขั้นตอนที่ 3 ไม่ควรซักผ้า ล้างถ้วยชาม หรือสิ่งของต่าง ๆ โดยตรงจากก๊อกน้ำทีละชิ้น เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองทั้งน้ำ และไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 4 ไม่ควรใช้ปั๊มน้ำ เพื่อฉีดน้ำรดต้นไม้หรือสนามหญ้า ควรที่จะใช้น้ำจากการซักล้างหรือหลีกเลี่ยงโดยการต่อน้ำจากก๊อกน้ำปกติที่ไม่ต้อง ใช้ปั๊มน้ำ

ติดต่อเรา

Facebook : HomeSolutionCenter.Sahasinthai
Line :   https://lin.ee/fTs2v1r

Specification: ปั๊มน้ำ MITSUBISHI แบบอัตโนมัติ

รุ่น

WP-85Q5 (ขนาด 80 วัตต์), WP-105Q5 (ขนาด 100 วัตต์), WP-155Q5 (ขนาด 150 วัตต์), WP-205Q5(ขนาด 200 วัตต์), WP-255Q5 (ขนาด 250 วัตต์), WP-305Q5 (ขนาด 300 วัตต์), WP-355Q5 (ขนาด 350 วัตต์), WP-405Q5 (ขนาด 400 วัตต์), WP-505Q5 (ขนาด 500 วัตต์)

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปั๊มน้ำ MITSUBISHI แบบอัตโนมัติ”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

ติดต่อเรา : HOMESOLUTIONCENTER CONTACT CENTER

 

Homesolutioncenter
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart