เบเยอร์ไดร้ท์-กำจัดปลวก

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 1

ฺBeger เบเยอร์ไดร้ท์ สูตรน้ำ กลิ่นไม่ฉุน(กำจัดปลวก)
ขนาดบรรจุ  1.5 , 4  ลิตร
สีใส ,**สีชา(สั่งโรงงาน) ,**สีน้ำตาล(สั่งโรงงาน)
ยีห้อ ฺBeger เบเยอร์
*ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง*

220฿440฿

ล้างค่า

เบเยอร์ไดร้ท์ สูตรน้ำ กลิ่นไม่ฉุน(กำจัดปลวก)

เบเยอร์ไดร้ท์ สูตรน้ำ กลิ่นไม่ฉุน(กำจัดปลวก)

เบเยอร์ไดร้ท์ ทางเลือกใหม่ของผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวกและเชื้อรา หนึ่งในสินค้าคุณภาพจากเบเยอร์ ผู้นำผลิตภัณฑ์สีย้อมไม้อันดับ 1 ที่ผนวกกับนวัตกรรมป้องกันและกำจัดปลวก จาก บริษัท ไบเออร์ ประเทศเยอรมนี ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงระดับโลก

• กำจัดและปองกันปลวก แบบไมไลปลวก (Non-Repellent Effect) เมื่อปลวกเดินผานบริเวณที่มีเบเยอรไดรท พรีเวนท พลัส SC 200 และสัมผัสโดน ปลวกจะไดรับสารออกฤทธิ์โดยไมรูตัว ปลวกจะปวยและกลายเปนพาหะนำสารแพรสูปลวกตัวอื่นๆ ในรังโดยการสัมผัส ทำใหเกิดการตายตอเนื่อง ตายยกรังถึงนางพญาปลวก หรือ เรียกวากำจัดปลวกแบบปฏิกิริยาลูกโซ (Domino Effect) ในขณะที่ สารเคมีอื่น (ไซเปอรเมททรีน ไพรีทรอยด หรือ ออรกาโนฟอตเฟต) มีคุณสมบัติไลปลวก (Repellent Effect) ปลวกจะรับรูไดถึง สารเคมีที่อยูในบริเวณ และจะหนีไปทางชองวางหรือพื้นที่ ที่ฉีดพนไมทั่วถึง ทำใหไมสามารถกำจัดปลวกไดทั้งหมด
• ปกปองไมและบานไดยาวนาน เพราะอัตราการระเหยต่ำมาก สงผลใหไมสะสมในอากาศ
• ผานการทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยตอคนและสิ่งแวดลอม (เบเยอรไดรท พรีเวนท พลัส SC 200)
• คุมคาตอการใชงาน ผสมน้ำไดมากถึง 400 เทา (เฉพาะเบเยอรไดรท พรีเวนท พลัส SC 200 ชนิดเทราด)
• สูตรน้ำ ไมฉุน ไรกลิ่นรบกวน (ชนิดรักษาเนื้อไมสูตรน้ำ และชนิดเทราดสูตรน้ำ)

BegerDrite Wood Preservative (สูตรน้ำ)

เบเยอร์ไดร้ท์ ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ (สำหรับทาไม้ทุกชนิด) สูตรน้ำ กลิ่นไม่ฉุน

เบเยอร์ไดร้ท์ ทางเลือกใหม่ของผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวกและเชื้อรา
หนึ่งในสินค้าคุณภาพจากเบเยอร์ ผู้นำผลิตภัณฑ์สีย้อมไม้อันดับ 1 ที่ผนวกกับนวัตกรรมป้องกัน
และกำจัดปลวก จาก บริษัท ไบเออร์ ประเทศเยอรมนี ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงระดับโลก

เบเยอร์ไดร้ท์ ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ (สำหรับทาไม้ทุกชนิด) สูตรน้ำและน้ำมัน

• ป้องกันปลวกด้วยสารออกฤทธิ์ Thiacloprid
• ใช้ทาไม้ที่อยู่ภายในและภายนอกอาคาร ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ วงกบ ประตู หน้าต่าง ขื่อ คาน โครงคร่าว โครงหลังคา ฝ้าเพดาน ขอบบัว พื้นไม้ปาร์เก้ พื้นไม้จริงและงานไม้อื่นๆ ทุกประเภท
• ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ใช้งานง่าย ไม่ต้องผสมน้ำหรือน้ำมันอื่นใด ซึมลึกถึงเนื้อไม้ได้ดีเยี่ยม ปกป้องไม้ได้ยาวนาน
• สูตรสีใส ไม่เปลี่ยนสีไม้ คงความสวยงามและความเป็นธรรมชาติของไม้
• ป้องกันไม้จากการทำลายของปลวก มอด และแมลงทำลายไม้
• มีประสิทธิภาพในการป้องกันการผุกร่อนของเนื้อไม้จากเชื้อราได้ยาวนาน โดยเฉพาะเชื้อราผุ (Rotten Mould)
• สูตรน้ำ ไร้กลิ่นรบกวน
• สารออกฤทธิ์มีความเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีสิตและสิ่งแวดล้อมต่ำ
• มีให้เลือก 3 เฉดสี ใส ชา น้ำตาลดำ

เบเยอร์ไดร้ท์ พรีเว้นท์ พลัส SC 200 (สำหรับเทราดพื้นดิน)

• กำจัดปลวก ตายต่อเนื่อง ตายยกรัง ด้วยสารออกฤทธิ์ Imidacloprid
• ใช้เทราดพื้นดินขณะก่อสร้าง หรืออัดฉีดลงใต้อาคารที่สร้างเสร็จแล้ว หรือฉีดรอบบริเวณบ้าน
• สูตรน้ำ ไร้กลิ่นรบกวน ไม่สะสมในอากาศ เพราะมีอัตราการระเหยต่ำมาก
• มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมในอัตราการใช้ต่ำ
• คุ้มค่าต่อการใช้งาน ละลายน้ำได้ดี ผสมน้ำได้มากถึง 100 ลิตร (400 เท่า)
• แพร่กระจายในดินได้ดี ครอบคลุมพื้นที่มากถึง 20 ตารางเมตร
• ยึดเกาะกับดินได้ดีเยี่ยม จึงถูกชะล้างได้ยาก
• ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ ความปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม
• กลไกการออกฤทธิ์ “Double Action”
– กลไกออกฤทธิ์ทางเคมี (ปลวกตายทันทีที่สัมผัส หรือกลายเป็นพาหะ ทำให้ปลวกตายต่อเนื่อง ตายยกรัง ถึงนางพญา)
– กลไกการสนับสนุนทางธรรมชาติ (ปลวกที่ได้รับสารจะหยุดทำความสะอาดตัวและรัง ทำให้เกิดเชื้อราบนตัวปลวก และตายในที่สุด)

มั่นใจในคุณภาพ ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย

เบเยอร์ไดร์ท ป้องกันและกำจัดปลวก ตายต่อเนื่อง ตายยกรังถึงนางพญา

  • กำจัดและป้องกินปลวก Proven Termite Protection
  • ปฏิกิริยาต่อเนื่อง Termite Colony Effected
  • กำจัดและป้องกันปลวก Proven Termite Pro tection
  • ปลอดภัย Safety
  • ไม่มีสารตกค้าง No Chemical Residues
  • ไม่สะสมในแหล่งน้ำ Non Bio Accumulation
  • ไม่สะสมในแหล่งน้ำ Non Bio Accumlation

สนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้า เบเยอร์ไดร้ท์ สูตรน้ำ กลิ่นไม่ฉุน(กำจัดปลวก) ราคาถูก จากผู้ผลิต beger (เบเยอร์)  เรามีสินค้า เบเยอร์ไดร้ท์ สูตรน้ำ กลิ่นไม่ฉุน(กำจัดปลวก) พร้อมส่ง สั่งง่าย ส่งไว ทั่วประเทศ โทรเลยวันนี้  06-4205-9191หรือสามารถเช็คราคาสินค้า เบเยอร์ไดร้ท์ สูตรน้ำ กลิ่นไม่ฉุน(กำจัดปลวก) ได้ที่ www.buildingmaterial.co.th

ข้อดีของการซื้อสินค้า เบเยอร์ไดร้ท์ สูตรน้ำ กลิ่นไม่ฉุน(กำจัดปลวก) กับเรา  www.buildingmaterial.co.th

–  ใส่ใจในคุณ เพราะเราใส่ใจในคุณ เราจึงเพิ่มกลุ่มสินค้าบางกลุ่มที่ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเฉพาะราย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ  (Elder care)

–  การให้คะแนน  (ติดดาว)  และข้อแนะนำ สำคัญสำหรับเรา โปรดอย่าเบื่อในการสะท้อนความรู้สึกที่คุณมีต่อเรา สิ่งที่ท่านต้องการ  สิ่งที่ท่านคิดโปรดนำเสนอต่อเรา เป็นสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  โดยท่านเพียงแจ้งสิ่งที่ท่านต้องการ ทุกคำถาม หรือทุกข้อเสนอแนะ  ทุกเรื่องราว จะเป็นบทสะท้อนให้เราพัฒนาตัวเราเพื่อท่าน  โปรดให้โอกาสเราปรับปรุงเพื่อท่าน  ท่านอย่างเพิ่งท้อไปกับเรานะครับ

–  เราพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าด้วยเครือข่ายขนส่งท้องถิ่น พันธมิตรร้านค้า NIM Express,  SCG YAMATO Express,  KERRY Express  ปัจจัยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า สถานที่ตั้ง เรามีบริการด่วนพิเศษ **  โดยจัดส่งด้วย รถมอร์เตอร์ไซค์  หรือ รถแท็กซี่  หรือ รถรับจ้างอื่น ๆ  ด้วยการเก็บเงินปลายทาง  ในกลุ่มสินค้าบริการพิเศษนอกเวลาทำการ  เพื่อให้ท่านได้ส่งมอบงานได้อย่างทันท่วงที

** บริการด่วนพิเศษ เริ่มในพื้นที่กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ เรามุ่งมั่นที่จะขยายพื้นที่การให้บริการไปพร้อมกับเสียงสะท้อนจากคุณ

** บริการด่วนพิเศษ เริ่มเวลา 07.00- 23.00 น.  ( เวลาปิดรับการให้บริการ )

–  เราให้บริการประมาณราคาแก่ท่าน  โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มที่เราได้ให้ไว้ได้ อนึ่งสินค้าที่ไม่มีในเว็บ เราจะพยายามหาราคามาให้ท่าน ** เริ่มแรก ประมาณราคาเฉพาะกลุ่มวัสดุก่อสร้าง

–  ได้ราคายุติธรรม  ส่งสินค้าตามกำหนด  ไม่ต้องเดินทาง  ไม่ต้องหารถขนส่ง  ไม่ต้องหาช่าง  ให้ความสะดวก  ประหยัดเวลา

 

Specification: เบเยอร์ไดร้ท์-กำจัดปลวก

สี

สีใส

ขนาดบรรจุ

1.5 ลิตร, 4 ลิตร

Dimensions
Weight ไม่ระบุ

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “เบเยอร์ไดร้ท์-กำจัดปลวก”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

ติดต่อเรา : HOMESOLUTIONCENTER CONTACT CENTER

 

Homesolutioncenter
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart