- 53%

เสือกาวซีเมนต์ กระเบื้องแกรนิตโต้

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

เสือกาวซีเมนต์ โกลด์ซีรีย์ สำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่แกรนิตโต้ (20 กก./ถุง)ยี่ห้อ : เสือ (Tiger)
น้ำหนัก : 20 กก./ถุง
บาร์โค้ด : 8852437300022
ขนาด : 26 x 42 x 9 (ซม.)
น้ำหนัก : 20 (กก.)
ปริมาตร : 10374 (ลบ.ซม.)
เสือกาวซีเมนต์ โกลด์ซีรีย์ สำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่และแกรนิตโต้ สำหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญ่และแกรนิตโต้ ช่วยลดคราบขาวของเกลือ ใช้ปูกับผนังได้หลายแบบ เช่น ผนังฉาบปูน ผนังคอนกรีต รวมทั้งพื้นเทปรับระดับและพื้นคอนกรีต ปูกระเบื้องแบบเซรามิคขนาดใหญ่ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
**เงื่อนไข**
-ราคารวมภาษีมูลค่ามูลค่าเพิ่มแล้ว
-ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง
– สามารถส่งสินค้าได้ภายใน 3-5 วัน** โปรดเช็คสต๊อก และ เงื่อนไขก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง**
– คิดค่าขนส่งตามระยะทางจากร้าน

170฿

เสือกาวซีเมนต์ โกลด์ซีรีย์ สำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้

เสือกาวซีเมนต์ โกลด์ซีรีย์ สำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้

เสือกาวซีเมนต์ โกลด์ซีรีย์ สำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้ หรือ เสือกาวซีเมนต์ โกลด์ซีรีย์ สำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่และแกรนิตโต้ (20 กก./ถุง) 

ยี่ห้อ : เสือ (Tiger)
น้ำหนัก : 20 กก./ถุง
บาร์โค้ด : 8852437300022
ขนาด : 26 x 42 x 9 (ซม.)
น้ำหนัก : 20 (กก.)
ปริมาตร : 10374 (ลบ.ซม.)

เสือกาวซีเมนต์ โกลด์ซีรีย์ สำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่ และแกรนิตโต้ ช่วยลดคราบขาวของเกลือ ใช้ปูกับผนังได้หลายแบบ เช่น ผนังฉาบปูน ผนังคอนกรีต รวมทั้งพื้นเทปรับระดับและพื้นคอนกรีต ปูกระเบื้องแบบเซรามิคขนาดใหญ่ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

คุณสมบัติทั่วไปของเสือกาวซีเมนต์ โกลด์ซีรีย์  สำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้ (20 กก./ถุง)

 • มีสารผสมเพิ่มความยึดเกาะพิเศษ
 • ลดปัญหาส่วนผสมไม่ได้สัดส่วน
 • ลดปัญหาการหลุดร่อนของกระเบื้อง

คุณสมบัตพิเศษของเสือกาวซีเมนต์  โกลด์ซีรีย์ สำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้ (20 กก./ถุง)

 • มีสารผสมทำให้แห้งตัวช้า
 • ช่วยลดคราบขาวของเกลือ

วิธีการใช้งานของเสือกาวซีเมนต์ โกลด์ซีรีย์  สำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้ (20 กก./ถุง)

 • ผสมน้ำให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
 • ช่วงเวลาที่ใช้ในการปาดกาวซีเมนต์จนถึงการปูกระเบื้อง 20-30 นาที
 • จัดและปรับตกแต่งร่องภายในเวลา 30 นาที
 • ระยะเวลาก่อนยาแนว 24 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาก่อนเปิดใช้งานอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง
 • ความหนาในการปาดกาวซีเมนต์ 15 มม.

คำแนะนำ สำหรับการใช้เสือกาวซีเมนต์ โกลด์ซีรีย์ สำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้ (20 กก./ถุง)

 • ไม่ควรใช้ปูกระเบื้องที่เปียกน้ำ
 • ไม่ควรปูกระเบื้องบนพื้นที่ร้อนจัดหรือสัมผัสแสงแดดโดยตรง
 • ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

อุปกรณ์เสริม สำหรับในการใช้เสือกาวซีเมนต์ โกลด์ซีรีย์ สำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้ (20 กก./ถุง)

 • เกรียงหวี
 • สว่านไฟฟ้า
 • ใบกวน

ข้อควรระวังการใช้งานเสือกาวซีเมนต์ โกลด์ซีรีย์ สำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้ (20 กก./ถุง)

 • เมื่อกาวซีเมนต์เข้าตาจะทำให้เกิดการระคายเคือง และอันตรายต่อดวงตา
 • ไม่ควรผสมวัสดุอื่นเพิ่มเติม หากจำเป็นควรขอคำปรึกษากับผู้ผลิตวัสดุนั้นๆ
 • การสัมผัส และการหายใจเอาผงกาวซีเมนต์ หรือส่วนผสมกาวซีเมนต์ที่เปียกอาจก่อให้เกิดการแพ้ ระคายเคืองต่อผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ
 • ไม่ควรใช้กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องแบบซาลาเปา
 • ควรฉาบกาวซีเมนต์บนพื้นที่ คราวละ ไม่เกิน 1 ตารางเมตร เพื่อให้มีเวลาในการตกแต่งให้สวยงาม
 • อุณหภูมิที่เหมาะสม ในการใช้งาน ควรอยู่ระหว่าง 15 องศาเซลเซียส ถึง 40องศาเซลเซียส
 • หลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งที่แดดจัด หรือลมแรง หากจำเป็น ควรมีวัสดุกำบัง

การติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝี มือดี มีความชํานาญในการปู โดยปูตามแนวราบ แนวตั้ง และแนวนอนจะต้องได้ ฉากแนวระดับเท่ากันสมํ่าเสมอ หรือลวดลายตามที่ผู้ออกแบบกําหนดให้ด้วยความประณีตเรียบร้อย ทั้งนี้  จะมีการคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 1.5 มม.

หมายเหตุ : การปูกระเบื้องแบบธรรมดา ( ปูน, ทราย ) ควรนํากระเบื้องที่ใช้ปูไป น้ำให้อิ่มตัว ประมาณ 10-15 นาที เพื่อมิให้กระเบื้องดูดซึมน้ำ จากปูนซิเมนต์ขาว ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหา การหลุดล่อน ทั้งนี้ ต้อง ปฏิบัติตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตกระเบื้อง

1. การเตรียมพื้นผิว และการติดตั้ง โดยใช้กาวซิเมนต์ (DRY SET MORTAR)

1.1 ปรับพื้น, ผนังให้เรียบร้อย และได้ระดับที่ต้องการทําความสะอาดพื้น และผนัง แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง ปราศจากคราบนํ้ามัน  ฝุ่น กาว กรด ด่าง และสิ่งสกปรก ต่างๆ

1.2 ผสมกาวกับน้ำอัตราส่วนกาวให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทผู้ผลิตอย่าง เคร่งครัด

1.3 ใช้เกรียงฉาบกาวซิเมนต์แล้วขูดให้เป็นรอยทางบนพื้นที่ที่ระบุ

1.4 กดกระเบื้องลงบนรอยทางที่ทําไว้ให้แน่นภายในเวลที่กําหนดของกาวแต่ละชนิด เสร็จแล้วปรับแต่งแนวกระเบื้อง และวัดระดับ

1.5 ห้ามเคลื่อนย้ายกระเบื้องหรือปรับแต่งแนวจัดระดับหลังจากติดตั้งแล้ว 10-15 นาที

1.6 ห้ามผสมกาวใหม่กับส่วนผสมเก่าที่ใช้แล้วเป็นอันขาด

2. การเตรียมพื้นผิวแบบธรรมดา (ปูนทราย) การเตรียมพื้นผิวคอนกรีตที่จะปูกระเบื้องจะต้องปรับระดับผิวเพื่อให้ได้ระดับสมํ่าเสมอหรือเอียงลาด ตามแบบที่กําหนดให้ และต้องทําผิวให้ขรุขระก่อนแล้วจึงทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่จะเทปูน ทรายรองรับ กระเบื้องจะต้องราดน้ำให้คอนกรีตอิ่มตัวเสียก่อนการเทปูนทรายรองรับพื้นต้องใช้ปูน ทรายที่ไม่เหลวจนเกินไป การเทปูนทรายรองรับพื้นต้องเทไม่มากเกินที่จะปูกระเบื้องได้ทันภายใน 1 ชั่วโมง การปูต้องได้แนวได้ระดับกับอาคารระยะสมํ่าเสมอกันโดยตลอดรวมทั้งต้องกดกระเบื้องให้ติด แน่นกับปูนทรายรองรับพื้น เมื่อปูเรียบร้อยแล้วจะต้องอุดรอยต่าง ๆ ด้วยปูนซิเมนต์ขาวหรือสี ซึ่ง ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กําหนด การอุดต้องให้แน่นจริง ๆ

3. การเตรียมกระเบื้อง ต้องตรวจสอบดูกระเบื้องมาจากลอท และรุ่นเดียวกันตรวจสอบสีให้ถูกต้องสําหรับกระเบื้องที่มี ลวดลายเป็นลายชุดต่าง ๆ ต้องตรวจสอบลายให้ถูกต้องก่อนนําไปปู

4. การตัดแต่งกระเบื้อง การตัดแต่งกระเบื้องในแนวตรงแนวโค้งกระเบื้องที่ตัดต้องไม่บิดเบี้ยวแตกบิ่นต้องมีขนาดตาม ต้องการ โดยใช้เครื่องมือในการตัดกระเบื้องที่ได้มาตรฐาน และต้องตกแต่งขอบกระเบื้องให้เรียบร้อย ก่อนนํากระเบื้องไปปูน

5. การเจาะกระเบื้อง การเจาะกระเบื้องโดยใช้เครื่องมือมาตรฐานเพื่อใส่อุปกรณ์ต่างๆรอยเจาะต้องมีขนาดตามต้องการ และไม่บิดเบี้ยว แตกบิ่น ต้องตกแต่งรอยเจาะให้เรียบร้อยก่อนนํากระเบื้องไปปู

6. การเจียรขอบกระเบื้อง การเจียรขอบตรง และขอบเอียงโดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน หลังจากการเจียรกระเบื้องขอบต้องเรียบ ตรง และได้ขนาดที่ถูกต้องไม่แตกบิ่นขอบกระเบื้องด้านในให้ได้มุมรับกันเพื่อความสวยงามในการเข้า มุมก่อนนํากระเบื้องไปปู

7. CONTROL JOINT การปูกระเบื้องชิดสําหรับงานภายนอก ให้มี CONTROL JOINT ทุกระยะห่างกันประมาณ 2-3 มม. หรือตามเหมาะสมของชนิดกระเบื้องการปูกระเบื้องห่างสําหรับงานภายนอกให้มี CONTROL JOINT ทุกระยะห่างกันประมาณ 4-5 มม. หรือตามเหมาะสมของชนิดกระเบื้องตําแหน่งของ CONTROL JOINT (แนวขยายตัว) ควรอยู่ในแนวโครงสร้าง เช่น แนวคาน, เสา เป็นต้น

8. การยาแนว การยาแนว ขนาดความกว้างต้องให้ได้ขนาดเดียวกัน โดยไม่เกิน 3 มม. และสมํ่าเสมอกันตลอดแนว มีความประณีตเรียบร้อย

สนใจ ติดต่อ สั่งซื้อสินค้า เสือกาวซีเมนต์ กระเบื้องแกรนิตโต้ ราคาถูก จากผู้ผลิต SCG ( เอสซีจี ) เรามีสินค้าเสือกาวซีเมนต์ กระเบื้องแกรนิตโต้ พร้อมส่ง สั่งง่าย ส่งไว ทั่วประเทศ

โทรเลยวันนี้  06-4205-9191 หรือ สามารถเช็คราคาสินค้า เสือกาวซีเมนต์ กระเบื้องแกรนิตโต้ ได้ที่ www.buildingmaterial.co.th
ข้อดีของการซื้อ สินค้า เสือกาวซีเมนต์ กระเบื้องแกรนิตโต้ กับเรา www.buildingmaterial.co.th

–  ใส่ใจในคุณ เพราะเราใส่ใจในคุณ เราจึงเพิ่มกลุ่มสินค้าบางกลุ่มที่ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเฉพาะราย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ  (Elder care)

–  การให้คะแนน  (ติดดาว)  และข้อแนะนำ สำคัญสำหรับเรา โปรดอย่าเบื่อในการสะท้อนความรู้สึกที่คุณมีต่อเรา สิ่งที่ท่านต้องการ  สิ่งที่ท่านคิดโปรดนำเสนอต่อเรา เป็นสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  โดยท่านเพียงแจ้งสิ่งที่ท่านต้องการ ทุกคำถาม หรือทุกข้อเสนอแนะ  ทุกเรื่องราว จะเป็นบทสะท้อนให้เราพัฒนาตัวเราเพื่อท่าน  โปรดให้โอกาสเราปรับปรุงเพื่อท่าน  ท่านอย่างเพิ่งท้อไปกับเรานะครับ

–  เราพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าด้วยเครือข่ายขนส่งท้องถิ่น พันธมิตรร้านค้า NIM Express,  SCG YAMATO Express,  KERRY Express  ปัจจัยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า สถานที่ตั้ง เรามีบริการด่วนพิเศษ **  โดยจัดส่งด้วย รถมอร์เตอร์ไซค์  หรือ รถแท็กซี่  หรือ รถรับจ้างอื่น ๆ  ด้วยการเก็บเงินปลายทาง  ในกลุ่มสินค้าบริการพิเศษนอกเวลาทำการ  เพื่อให้ท่านได้ส่งมอบงานได้อย่างทันท่วงที

** บริการด่วนพิเศษ เริ่มในพื้นที่กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ เรามุ่งมั่นที่จะขยายพื้นที่การให้บริการไปพร้อมกับเสียงสะท้อนจากคุณ

** บริการด่วนพิเศษ เริ่มเวลา 07.00- 23.00 น.  ( เวลาปิดรับการให้บริการ )

–  เราให้บริการประมาณราคาแก่ท่าน  โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มที่เราได้ให้ไว้ได้ อนึ่งสินค้าที่ไม่มีในเว็บ เราจะพยายามหาราคามาให้ท่าน ** เริ่มแรก ประมาณราคาเฉพาะกลุ่มวัสดุก่อสร้าง

–  ได้ราคายุติธรรม  ส่งสินค้าตามกำหนด  ไม่ต้องเดินทาง  ไม่ต้องหารถขนส่ง  ไม่ต้องหาช่าง  ให้ความสะดวก  ประหยัดเวลา

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “เสือกาวซีเมนต์ กระเบื้องแกรนิตโต้”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

ติดต่อเรา : HOMESOLUTIONCENTER CONTACT CENTER

 

Homesolutioncenter
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart