- 45%

แผ่นปิดรอยต่อ 20ซม.x3เมตร ซี-โค่

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

แผ่นปิดรอยต่อ ซี-โค่ 20ซม. x 3เมตร


มั่นใจ ไม่รั่ว ด้วยเทคโนโลยีป้องกันการรั่วซึมสมบูรณ์แบบ ทนร้อนดีเยี่ยม ป้องกันรังสียูวียอดเยี่ยม ติดตั้งรวดเร็ว ให้หลังคาสวยกลมกลืน ใช้ได้กับหลังคาทุกชนิด

• ขนาด 20 ซม. x 3 ม.
• สามารถขึ้นรูป ดัดงอได้ตามรูปลอนกระเบื้องและรอยต่อได้สะดวก
• ยึดติดกับผิววัสดุแนบแน่น
• ทนความร้อน ทนแดด ทนฝน ตลอดอายุการใช้งานยาวนาน
**ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง**

500฿ 275฿

แผ่นปิดรอยต่อ 20ซม.x3เมตร ซี-โค่

แผ่นปิดรอยต่อ 20ซม.x3เมตร ซี-โค่

แผ่นปิดรอยต่อ ซี-โค่ ใช้สำหรับเสริมหรือปิอดรอยต่อหลังคา เพื่อป้องกันการรั่วซึมและยังสามารถขึ้นรูปตามลอนกระเบื้องและรอยต่อได้สะดวกและยังติดกับผิววัสดุอื่นได้อย่างแนบแน่น แข็งแรง ทนทานต่อแดด ฝน และอุณหภูมิได้ดี และมีอายุการใชงานที่ยาวนาน สามารถใช้กับงานหลังคาเพื่อป้องกันบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดรอยรั่วได้บนหลังคา และสามารถใช้เพื่อเสริมหรือปิอรอยหลังคาเพื่อป้องกันการรั่วซึมได้ดี โดยสินค้าสามารถติดตั้งได้กับวัสดุมุงหลังคาทุกชนิด ทุกมุมรอยต่อ ทั้งอาคารเก่าและอาคารใหม่

มั่นใจ ไม่รั่ว ด้วยเทคโนโลยีป้องกันการรั่วซึมสมบูรณ์แบบ ทนร้อนดีเยี่ยม ป้องกันรังสียูวียอดเยี่ยม ติดตั้งรวดเร็ว ให้หลังคาสวยกลมกลืน ใช้ได้กับหลังคาทุกชนิด

  • ขนาด 20 ซม. x 3 ม.
    • สามารถขึ้นรูป ดัดงอได้ตามรูปลอนกระเบื้องและรอยต่อได้สะดวก
    • ยึดติดกับผิววัสดุแนบแน่น
    • ทนความร้อน ทนแดด ทนฝน ตลอดอายุการใช้งานยาวนาน

หนทางที่จะช่วยในการหลีกเลี่ยงปัญหาหลังคาบ้านรั่วซึมนั้น ก่อนอื่นควรทำความเข้าใจถึง “ความเสี่ยงต่อการรั่วซึมของหลังคาบ้าน”  เพื่อที่จะทำการป้องกันหรือแก้ไขได้ถูกจุดก่อนที่จะถึงฤดูฝนถัดไป  ซึ่งมีทั้ง “จุดเสี่ยงรอยต่อหลังคาบ้าน” และ “จุดเสี่ยงบนผืนหลังคาบ้าน” โดยจะขอเริ่มต้นที่จุดเสี่ยงรอยต่อหลังคาบ้านก่อน สำหรับหลังคาบ้านที่มีความสลับซับซ้อนมากจะมีรอยต่อมาก ย่อมเสี่ยงที่จะรั่วซึมได้มาก โดยมักเกิดขึ้นในบริเวณดังต่อไปนี้

บริเวณครอบสันหลังคาและตะเข้สัน  เป็นแนวรอยต่อระหว่างผืนหลังคา 2 ผืน ซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า “ครอบ” เป็นตัวปิดรอยต่อ บริเวณนี้อาจเกิดการร้าวรั่วซึมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หากเป็นระบบครอบเปียกที่ใช้ปูนปั้นยึดครอบกับกระเบื้องอาจมีการเสื่อมสภาพของปูนยึดครอบ หรือเกิดปัญหาที่ตัวครอบเอง รวมถึงวิธีติดตั้งที่ผิด เช่น วางแปคู่สันห่างเกินไป มุงครอบเผยอ ใส่ปูนทรายล้นหัวกระเบื้อง เป็นต้น

วิธีแก้ไข ในส่วนของปูนยึดครอบที่เป็นปัญหา ควรรื้อปูนที่พอกออก แล้วติดตั้งครอบใหม่ให้ถูกวิธี  หากแปคู่สันห่างเกินไป ให้รื้อออกแล้ววางใหม่ด้วยเช่นกัน กรณีครอบเผยอ ให้รื้อทำใหม่โดยเจียรแต่งปลายครอบให้เรียบร้อย

บริเวณแนวรอยต่อกระเบื้องหลังคาชนผนัง แนวรอยต่อที่กระเบื้องหลังคาชนกับผนังนั้น จะต้องมีวัสดุครอบปิดไว้เช่นกัน บางบ้านใช้ปูนปั้นเป็นตัวยึดปิดรอยต่อซึ่งเสี่ยงต่อการรั่วซึมมากที่สุด ( เนื่องจากปูนเป็นวัสดุที่ดูดน้ำ จึงเกิดการแตกร้าวรั่วซึมได้ง่ายมาก) ส่วนกรณีที่พบเห็นได้บ่อยคือ การทำปีก คอนกรีตเสริมเหล็ก คลุมรอยต่อดังกล่าว ซึ่งหากเนื้อคอนกรีตเกิดการเสื่อมสภาพ หรือติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน ก็อาจทำให้เกิดการรั่วซึมได้ เช่น  เสียบเหล็กยึดผิดวิธี ขนาดของปีก คอนกรีตเสริมเหล็ก สั้นกว่ามาตรฐาน ติดตั้งสูงหรือต่ำเกินไป ซึ่งมักต้องแก้ไขโดยการทุบทิ้งทำใหม่ (ยกเว้นกรณีติดตั้งสูงไปอาจมีการเสริมความหนาได้) นอกจากนี้ยังอาจมีปัญหาที่ตัวกระเบื้องหลังคาใต้ปีก ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องหลังคาแตก ติดตั้งกระเบื้องหลังคาห่างผนัง หรือ ลอนกระเบื้องที่ชนผนังไม่ใช่ลอนยก กรณีเหล่านี้จะต้องรื้อกระเบื้องหลังคาออกแล้วมุงใหม่ให้ถูกต้อง

หากจะป้องกันหรือแก้ไขปัญหาระยะยาว อาจเปลี่ยนจากปีก คอนกรีตเสริมเหล็ก มาเป็นใช้แผ่นปิดรอยต่อปิดเชื่อมระหว่างกระเบื้องหลังคากับผนัง จากนั้นติดตั้ง Flashing สเตนเลส เหนือแผ่นปิดรอยต่อ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงการรั่วซึมได้มาก โดยเฉพาะกรณีปูนปั้นรั่วซึมควรรื้อออกและติดตั้งด้วยวิธีนี้แทน นอกจากนี้ หากต้องการความสวยงาม สามารถเลือกใช้ ชุดระบบครอบผนัง (มีเฉพาะสำหรับกระเบื้องหลังคาบางรุ่นเท่านั้น) ประกอบด้วย แผ่นปิดรอยต่อ และ Flashing สเตนเลสแบบสั้น พร้อมครอบผนังเพื่อความเรียบร้อยสวยงาม

ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

ขณะติดตั้งชุดอุปกรณ์ยึดครอบแห้ง ซี-โค่ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่นเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และสายโยง (Life line) เป็นต้น เพื่อป้องกันการตกจากหลังคา ห้ามติดตั้งชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง ซี-โค่  ในขณะที่ฝนตก หรือมีลมแรง หรือฝนฟ้าคะนอง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้ติดตั้ง

แผ่นรองใต้ครอบ ใช้สำหรับติดตั้งครอบหลังคาระบบแห้งเท่านั้น ห้ามนำเข้าปาก กลืนกิน ระวังกาวติดเสื้อผ้า

ตะปูเกลียว จัดเก็บให้ห่างจากความเปียกชื้น ห้ามนำเข้าปาก เก็บให้พ้นมือเด็ก สวมถุงมือทุกครั้ง ขณะใช้งานและติดตั้งเนื่องจากตะปูมีความแหลมคม ใช้ติดตั้งร่วมกับสว่านที่ปรับระดับความเร็วได้ ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 2500 รอบต่อนาที ในระหว่างติดตั้ง ระวังเศษตะปู เศษกระเบื้อง ฝุ่น และขี้เหล็กกระเด็นเข้าตา ระวังอย่าให้ตะปูร่วงหล่น ระวังเศษตะปูที่ตกอยู่บนพื้น ใช้สำหรับการยึดครอบและอุปกรณ์ประกอบเท่านั้น

ขายึดเหล็กใต้ครอบ ขณะเคลื่อนย้าย ระวังความแหลมคมของขายึดเหล็กใต้ครอบ และสวมถุงมือทุกครั้ง ใช้สำหรับการยึดครอบและอุปกรณ์ประกอบเท่านั้น

เหล็กรับครอบ การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ ต้องทำด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตรายจากการหล่นทับ สถานที่จัดเก็บต้องแห้ง และสามารถรับน้ำหนักของสินค้าได้อย่างปลอดภัย เหล็กรับครอบเป็นโลหะ สามารถนำไฟฟ้าได้ ต้องระมัดระวังในกรณีที่มีการพาดสายไฟผ่านเหล็กรับครอบ

ข้อควรระวัง ใช้บริเวณสันหลังคาและสันตะเข้เท่านั้น

แผ่นปิดรอยต่อหลังคา

แผ่นปิดรอยต่อหลังคา คือ แผ่นรองใต้หลังคาสำหรับป้องกันการรั่วซึมของน้ำ  จะติดตั้งอยู่ที่ช่องว่างระหว่างวัสดุมุงหลังคากับครอบสันหลังคา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่เสี่ยงต่อการรั่วซึมอย่างมุมต่อ  หรือมุมหักเพื่อเปลี่ยนทิศทางของหลังคา   โดยปกติวัสดุมุงหลังคาจะมีการออกแบบรอยต่อของแผ่น และวิธีการติดตั้งให้สามารถป้องกันน้ำรั่วซึมได้อยู่แล้ว  แต่เมื่อใช้งานนานไปอาจมีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา หรือมีการแตกหักเสียหายเนื่องจากแรงลมพายุ ลูกเห็บ หรือแรงกระแทก อย่างเช่น กิ่งไม้ใหญ่หล่นใส่ การใช้แผ่นปิดรอยต่อหลังคาจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการรั่วซึม ช่วยยืดอายุการใช้งานหลังคาให้นานขึ้น ทำให้ไม่จำเป็นต้องปีนขึ้นมาซ่อมหลังคาบ่อย

แผ่นปิดรอยต่อหลังคาทำจากแผ่นยาง  หรือแผ่นอะคริลิกคุณภาพสูง  บ้างมีการเสริมตะแกรงเหล็กเส้นใยอลูมิเนียมเข้าไป เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้มากขึ้น  มีความแข็งแรงทนทาน  อายุการใช้งานยาวนาน  มีน้ำหนักเบา  ใช้ปิดรอยต่อหลังคาได้ทุกรูปแบบเพราะสามารถดัดขึ้นรูปตามลอนหลังคาได้ง่าย และยึดติดได้แนบสนิทกับทุกผิววัสดุ  อีกทั้งยังสามารถทาสีทับได้ ช่วยให้หลังคาดูสวยงามกลมกลืนกันไปตลอดทั้งผืน  การเลือกใช้ขนาด และวัสดุของแผ่นปิดรอยต่อหลังคา จะขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุมุงหลังคาเป็นสำคัญ  จึงควรศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรือสอบถามผู้เชียวชาญให้ดีก่อนเลือกใช้งาน

สนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้า แผ่นปิดรอยต่อ 20ซม.x 3เมตร ซี-โค่  ราคาถูก จากผู้ผลิตจัดจำหน่ายโดย บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัดเรามีสินค้า แผ่นปิดรอยต่อ 20ซม.x3เมตร ซี-โค่  พร้อมส่ง สั่งง่าย ส่งไว ทั่วประเทศ โทรเลยวันนี้ 09-5718-9191 หรือสามารถเช็คราคาสินค้า  แผ่นปิดรอยต่อ 20ซม. x 3เมตร ซี-โค่  ได้ที่ www.buildingmaterial.co.th หรือติดตามการเคลื่อนไหว ข่าวสาร เกี่ยวกับ แผ่นปิดรอยต่อ ซี-โค่ 20 ซม.X 3ม. หรือ ผู้ผลิต จากผู้ผลิตจัดจำหน่ายโดย บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด ได้ที่เว็บไซต์ของเรา ได้ฟรี

ข้อดีของการซื้อสินค้า แผ่นปิดรอยต่อ 20ซม. x 3เมตร ซี-โค่  กับเรา www.buildingmaterial.co.th

–  ใส่ใจในคุณ เพราะเราใส่ใจในคุณ เราจึงเพิ่มกลุ่มสินค้าบางกลุ่มที่ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเฉพาะราย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ  (Elder care)

–  การให้คะแนน  (ติดดาว)  และข้อแนะนำ สำคัญสำหรับเรา โปรดอย่าเบื่อในการสะท้อนความรู้สึกที่คุณมีต่อเรา สิ่งที่ท่านต้องการ  สิ่งที่ท่านคิดโปรดนำเสนอต่อเรา เป็นสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  โดยท่านเพียงแจ้งสิ่งที่ท่านต้องการ ทุกคำถาม หรือทุกข้อเสนอแนะ  ทุกเรื่องราว จะเป็นบทสะท้อนให้เราพัฒนาตัวเราเพื่อท่าน  โปรดให้โอกาสเราปรับปรุงเพื่อท่าน  ท่านอย่างเพิ่งท้อไปกับเรานะครับ

–  เราพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าด้วยเครือข่ายขนส่งท้องถิ่น พันธมิตรร้านค้า NIM Express,  SCG YAMATO Express,  KERRY Express  ปัจจัยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า สถานที่ตั้ง เรามีบริการด่วนพิเศษ **  โดยจัดส่งด้วย รถมอร์เตอร์ไซค์  หรือ รถแท็กซี่  หรือ รถรับจ้างอื่น ๆ  ด้วยการเก็บเงินปลายทาง  ในกลุ่มสินค้าบริการพิเศษนอกเวลาทำการ  เพื่อให้ท่านได้ส่งมอบงานได้อย่างทันท่วงที

** บริการด่วนพิเศษ เริ่มในพื้นที่กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ เรามุ่งมั่นที่จะขยายพื้นที่การให้บริการไปพร้อมกับเสียงสะท้อนจากคุณ

** บริการด่วนพิเศษ เริ่มเวลา 07.00- 23.00 น.  ( เวลาปิดรับการให้บริการ )

–  เราให้บริการประมาณราคาแก่ท่าน  โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มที่เราได้ให้ไว้ได้ อนึ่งสินค้าที่ไม่มีในเว็บ เราจะพยายามหาราคามาให้ท่าน ** เริ่มแรก ประมาณราคาเฉพาะกลุ่มวัสดุก่อสร้าง

–  ได้ราคายุติธรรม  ส่งสินค้าตามกำหนด  ไม่ต้องเดินทาง  ไม่ต้องหารถขนส่ง  ไม่ต้องหาช่าง  ให้ความสะดวก  ประหยัดเวลา

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “แผ่นปิดรอยต่อ 20ซม.x3เมตร ซี-โค่”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

ติดต่อเรา : HOMESOLUTIONCENTER CONTACT CENTER

 

สอบถามสินค้า/ขอใบเสนอราคา
สอบถามสินค้า/ขอใบเสนอราคา
สวัสดีครับ โฮมโซลูชั่นเซ็นเตอร์ ยินดีพร้อมให้บริการครับ
Connecting...
ไม่มีผู้ให้บริการของเราที่มีอยู่ในขณะนี้ กรุณาฝากข้อความครับ
Our operators are busy. Please try again later
:
:
:
:
สวัสดีครับ พิมพ์ชื่อ และอีเมลล์ของคุณ เพื่อเริ่มการสนทนาครับ
:
:
This chat session has ended
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad
Logo
Register New Account
Reset Password