วอเตอร์ปลั๊กซีเมนต์แห้งเร็ว-102

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

Sika-102 Waterplug วอเตอร์ปลั๊กซีเมนต์แห้งเร็ว

ยีห้อ : ซิก้า Sika

ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษ ปราศจากคลอไรด์ เมื่อผสมกับน้ำจะให้สมบัตที่แห้งเร็วเป็นพิเศษ สำหรับอุดรอยรั่วซึมน้ำ (แข็งตัวภายใน 60-90 วินาที)

สินค้าสั่งจากโรงาน เช็คสินค้าและราคาก่อนการสั่งซื้อ

*ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง*

189฿2,365฿

ล้างค่า

Sika-102 Waterplug วอเตอร์ปลั๊กซีเมนต์แห้งเร็ว

Sika-102 Waterplug วอเตอร์ปลั๊กซีเมนต์แห้งเร็ว

ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษ ปราศจากคลอไรด์ เมื่อผสมกับน้ำจะให้สมบัตที่แห้งเร็วเป็นพิเศษ สำหรับอุดรอยรั่วซึมน้ำ (แข็งตัวภายใน 60-90 วินาที)

ซีเมนต์วอเตอร์ปลั๊ก เป็นซีเมนต์พิเศษสำหรับงานอุดรอยรั่วซึม  มีคุณสมบัติที่แห้งเร็วทำให้หยุดการรั่วซึมของน้ำได้ดี  แข็งตัวภายใน 1นาทีครึ่ง ที่อุณหภูมิ (25°C)   ใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำก็ใช้งานได้และไม่เกิดการหดตัวเมื่อแห้งและแข็งตัว

การจำแนกประเภทสารเดี่ยว หรือสารผสมตามระบบ GHS (การจำแนกประเภท และการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก)

การกัดกร่อนและการระคายเคือง ต่อผิวหนัง : ประเภทย่อย 2

การทําลายดวงตาอย่างรุนแรงและ การระคายเคืองต่อดวงตา : ประเภทย่อย 1

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะ เป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจาก การรับสมผัสครั้งเดียว  : ประเภทย่อย 3 (ระบบหายใจ)

องค์ประกอบ / ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารเดี่ยว / สารผสม : สารผสม

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

ชื่อทางเคมี หมายเลข CAS ความเข้มข้น (%)
Quartz (SiO2) 14808-60-7  >= 30 – < 50
Cement, portland, chemicals 65997-15-1  >= 20 – < 30
calcium dihydroxide 1305-62-0  >= 1 – < 10

มาตรการปฐมพยาบาล

ข้อแนะนำทั่วไป               : ให้ยายออกจากบริเวณที่อันตราย ปรึกษาแพทย์ แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัย                                             ฉบับนี้ให้แพทย์
หากหายใจเข้าไป            : เคลื่อนย้ายไปยังที่ที่อากาศบริสุทธิ์ ปรึกษาแพทย์หลังจากมีการสัมผัสในปริมาณที่มีนัย                                         สำคัญใน
ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง : ถอดเสอผ้าและรองเท้าที่ปนเปื่อนทันทีล้างออกด้วยสบู่และน้ำาปริมาณมาก

สมบัติทางกายภาพและเคมี

ลักษณะ
สี                                             : ผง
กลิ่น                                         : เทา
ปริมาณต่ำสุดที่เริ่มได้กลิ่น          : ไม่มีกลิ่น
ค่าความเป็นกรด-ด่าง                 : ไม่มีข้อมูล
จุดหลอมเหลว / ช่วงของจุด        : ไม่สามารถใช้ได้
หลอมเหลว / จุดเยือกแข็ง          : ไม่มีข้อมูล
จุดเดือด / ช่วงของจุดเดือด
จุดวาบไฟ                                  : ไม่มีข้อมูล
อัตราการระเหย                          :  ไม่สามารถใช้ได้
ความสามารถในการลุกติดไฟได้  : ไม่มีข้อมูล
ค่าสูงสุดที่อาจเกิดระเบิด            : ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ                               : ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไอ     : ไม่มีข้อมูล

การใช้งาน

Sika® -102 (Waterplug) ใช้สำหรับอุดรอยรั่วซึมน้ำในคอนกรีต หิน รวมทั้งรอยต่อระหว่างคอนกรีต และเหล็ก (สลักเกลียว, ท่อ, แผ่นเหล็ก, ฯลฯ) ในรถไฟใต้ดิน, อุโมงค์, เขื่อน, ห้องใต้ดิน, สระน้ำ, ช่องระบายน้ำใต้ผิวทาง

คุณประโยชน์

 • ใช้งานง่าย โดยการผสมเพียงน้ำสะอาด
 • ไม่ต้องการอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่นใด
 • มีคุณสมบัติแห้งเร็วพิเศษ ให้กำลังอย่างรวดเร็ว
 • ให้กำลังการยึดเกาะที่ดีกับทุกวัสดุ
 • ไม่แตกร่อนหดตัว
 • ไม่ก่อให้เกิดสนิมเหล็ก

ขนาดบรรจุ

1 กิโลกรัม/กระป๋อง, 12 กระป๋อง/กล่อง, 360 กระป๋อง/พาเลท

4.5 กิโลกรัม/กระป๋อง, 6 กระป๋อง/กล่อง, 120 กระป๋อง/พาเลท

5 กิโลกรัม/ถุง, 216 ถุง/พาเลท

15 กิโลกรัม/ถุง

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่น และเห็นความสำคัญในการจัดการระบบคุณภาพ ด้านการส่งมอบสินค้า และการบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับที่จะร่วมกันรักษาระบบจัดการคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเราคำนึงถึงชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายส่วนกลาง และกฎหมายท้องถิ่น

บริษัทกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้สำเร็จตามนโยบายดังต่อไปนี้

 1. การส่งมอบที่ตรงเวลา
 2. การรักษาคุณภาพให้คงที่
 3. การควบคุมต้นทุน
 4. การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 5. การปรับปรุง และพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการจัดการขบวนการทำงานเพื่อให้ง่าย และรวดเร็ว ลดความซับซ้อน

 นโยบายสิ่งแวดล้อม

 • ทุ่มเทอย่างต่อเนื่องที่จะป้องกันสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษและลดผลกระทบทางสภาพแวดล้อม อันประกอบไปด้วยอากาศเป็นพิษ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ของเสียจากการอุปโภค บริโภค และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านระบบการจัดการที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
 • ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายแห่งประเทศไทย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
 • ประชาสัมพันธ์ นโยบายสิ่งแวดล้อมสู่พนักงานและเปิดเผยต่อสาธารณชน
 • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวน วางแผน และการควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นประจำ

สนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้า Sika-102 Waterplug วอเตอร์ปลั๊กซีเมนต์แห้งเร็ว ราคาถูก จากผู้ผลิต บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด เรามีสินค้า Sika-102 Waterplug วอเตอร์ปลั๊กซีเมนต์แห้งเร็ว พร้อมส่ง สั่งง่าย ส่งไว ทั่วประเทศ โทรเลยวันนี้ 09-5718-9191 หรือสามารถเช็คราคาสินค้า Sika-102 Waterplug วอเตอร์ปลั๊กซีเมนต์แห้งเร็ว ได้ที่ www.buildingmaterial.co.th หรือติดตามการเคลื่อนไหว ข่าวสาร เกี่ยวกับ Sika หรือ ผู้ผลิต บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัดได้ที่เว็บไซต์ของเรา ได้ฟรี

ข้อดีของการซื้อ Sika-102 Waterplug วอเตอร์ปลั๊กซีเมนต์แห้งเร็ว กับเรา www.buildingmaterial.co.th

–  ใส่ใจในคุณ เพราะเราใส่ใจในคุณ เราจึงเพิ่มกลุ่มสินค้าบางกลุ่มที่ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเฉพาะราย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ  (Elder care)

–  การให้คะแนน  (ติดดาว)  และข้อแนะนำ สำคัญสำหรับเรา โปรดอย่าเบื่อในการสะท้อนความรู้สึกที่คุณมีต่อเรา สิ่งที่ท่านต้องการ  สิ่งที่ท่านคิดโปรดนำเสนอต่อเรา เป็นสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  โดยท่านเพียงแจ้งสิ่งที่ท่านต้องการ ทุกคำถาม หรือทุกข้อเสนอแนะ  ทุกเรื่องราว จะเป็นบทสะท้อนให้เราพัฒนาตัวเราเพื่อท่าน  โปรดให้โอกาสเราปรับปรุงเพื่อท่าน  ท่านอย่างเพิ่งท้อไปกับเรานะครับ

–  เราพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าด้วยเครือข่ายขนส่งท้องถิ่น พันธมิตรร้านค้า NIM Express,  SCG YAMATO Express,  KERRY Express  ปัจจัยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า สถานที่ตั้ง เรามีบริการด่วนพิเศษ **  โดยจัดส่งด้วย รถมอร์เตอร์ไซค์  หรือ รถแท็กซี่  หรือ รถรับจ้างอื่น ๆ  ด้วยการเก็บเงินปลายทาง  ในกลุ่มสินค้าบริการพิเศษนอกเวลาทำการ  เพื่อให้ท่านได้ส่งมอบงานได้อย่างทันท่วงที

** บริการด่วนพิเศษ เริ่มในพื้นที่กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ เรามุ่งมั่นที่จะขยายพื้นที่การให้บริการไปพร้อมกับเสียงสะท้อนจากคุณ

** บริการด่วนพิเศษ เริ่มเวลา 07.00- 23.00 น.  ( เวลาปิดรับการให้บริการ )

–  เราให้บริการประมาณราคาแก่ท่าน  โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มที่เราได้ให้ไว้ได้ อนึ่งสินค้าที่ไม่มีในเว็บ เราจะพยายามหาราคามาให้ท่าน ** เริ่มแรก ประมาณราคาเฉพาะกลุ่มวัสดุก่อสร้าง

–  ได้ราคายุติธรรม  ส่งสินค้าตามกำหนด  ไม่ต้องเดินทาง  ไม่ต้องหารถขนส่ง  ไม่ต้องหาช่าง  ให้ความสะดวก  ประหยัดเวลา

Specification: วอเตอร์ปลั๊กซีเมนต์แห้งเร็ว-102

Size

1 กก./กระป๋อง, 4.5 กก./กระป๋อง, 5 กก./ถุง, 15 กก./ถุง

Dimensions
Weight ไม่ระบุ

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “วอเตอร์ปลั๊กซีเมนต์แห้งเร็ว-102”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

ติดต่อเรา : HOMESOLUTIONCENTER CONTACT CENTER

 

Homesolutioncenter
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart