ซิก้า ซีลเทป-เอส ความยาว 10 เมตร

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

Sika SealTape-S (ซิก้า ซีลเทป-เอส) ความยาว 10 เมตร

ยี่ห้อ : Sika

สี :แถบสีเหลือง-ขาว

 • มีความยืดหยุ่นสูง
 • ป้องกันน้ำซึมผ่าน
 • ต้านทานสารเคมีได้ดี
 • ติดตั้งได้ง่าย
 • ต้านทานกรดจากสภาพแวดล้อม
 • ทนต่ออุณหภูมิ : -25°C to +60°C

สินค้าสั่งจากโรงาน เช็คสินค้าและราคาก่อนการสั่งซื้อ

*ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง*

ติดต่อเรา

line @  https://line.me/R/ti/p/%40erm9100
 www.buildingmaterial.co.th

1,550฿

Sika SealTape-S (ซิก้า ซีลเทป-เอส) ความยาว 10 เมตร

Sika SealTape-S (ซิก้า ซีลเทป-เอส) ความยาว 10 เมตร

งานกันซึมก่อนปูกระเบื้อง เพื่อป้องกันปัญหารั่วซึม

การใช้งาน

  Sika  SealTape -S เหมาะสำหรับการใช้งาน ดังต่อไปนี้

 • ใช้ปิดรอยต่อตลอดแนวห้องก่อนปูกระเบื้องทับหน้าในห้องน้ำ, ห้องอาบน้ำ, ห้องครัว, ระเบียงห้อง และอื่น ๆ
 • ใช้ปิดรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต, ห้องใต้ดิน และสระว่ายน้ำ เพื่อป้องกันการรั่วซึม
 • ใช้ได้ทั้งแนวดิ่ง และแนวระนาบของรอยต่อที่ คาดว่าจะมีการขยายตัว หรือรอยต่อคอนกรีตเก่า และใหม่ รวมถึงใช้ปิดรอบท่อที่ฝังในคอนกรีต
 • สามารถปิดทับบนวัสดุประเภทบิทูเมน
 • ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอก

คุณประโยชน์

 • มีความยืดหยุ่นสูง
 • ป้องกันน้ำซึมผ่าน
 • ต้านทานสารเคมีได้ดี
 • ติดตั้งได้ง่าย
 • ต้านทานกรดจากสภาพแวดล้อม
 • ทนต่ออุณหภูมิ : -30O C ถึง + 90O C

สี เทปสีเหลือง, ใยสังเคราะห์สีขาว

ขนาดบรรจุ

10 เมตร/ม้วน, 600 ม้วน/พาเลท

การเก็บรักษา สภาวะการเก็บ : 24 เดือนนับจากวันผลิต ในภาชนะเดิมที่ปดสนิท และกลองบรรจุยังอยูในสภาพเดิม

อายุของผลิตภัณฑ ที่อุณหภูมิระหวาง +5°C และ +30°C อยาใหถูกแสงแดดโดยตรง

ขอมูลทางเทคนิค ขอมูลทางเคมี : เทป : หลอมเหลวไดเมื่อถูกความรอน
ใยสังเคราะห : แผนใยโพลีเอสเตอร

คุณสมบัติทางกล / ทางกายภาพ
การรับแรงดึง : ตามแนวยาว : 66.6 นิวตัน / 15 มม.
ตามแนวขวาง : 39.4 นิวตัน / 15 มม.

การยืดตัว : ตามแนวยาว : 40%
ตามแนวขวาง : 120%
ตลอดทั้งแผน : 236%

รายละเอียดของระบบการทํางาน
รูปแบบการทํางาน : ใชงานรวมกับ : – SikaTop® Seal -107 : มอรตารสําหรับงานกันซึม

รายละเอียดการทํางาน
ลักษณะพื้นผิว : พื้นผิวตองแหง, สะอาดปราศจากคราบน้ํามัน, จารบี, ฝุนซีเมนต และคราบน้ําปูน

การเตรียมพื้นผิว : ตองใชวัสดุสําหรับทารองพื้น

วิธีการติดตั้ง / อุปกรณเครื่องมือ

 • ทําการฉาบ SikaTop® -Seal 107 ลงบนพื้นผิวทั้งสองดานของรอยตอ หรือขอบ โดยเวนระยะหางจากแนวรอยตอดังกลาวขางละ 10 มิลลิเมตร
 • ติดตั้ง Sika® SealTaps -S ตรงรอยตอหรือ ขอบ และกดลงไปใหติดกับมอรตา
 • ทําการฉาบปดดานบนขอบเทปดวย SikaTop -Seal 107
 • หมายเหตุ : ตองใชแปรงสําหรับทาเมื่อใชวัสดุกันซึมชนิดเหลวในการติดเทป ตองใชเกรียง สําหรับฉาบเมื่อใชวัสดุประเภทอีพ็อกซี่เปนกาวติดเทป
 • การเชื่อมตอเทป : การเชื่อมตอเทปตองซอนทับกันอยางนอย 50 มิลลิเมตร
 • อุปกรณตอเชื่อม ใชเครื่องเปาลมรอนที่อุณหภูมิ 150 ถึง 250O C และใชลูกกลิ้งกดทับลงบนรอยตอ

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่น และเห็นความสำคัญในการจัดการระบบคุณภาพ ด้านการส่งมอบสินค้า และการบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับที่จะร่วมกันรักษาระบบจัดการคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเราคำนึงถึงชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายส่วนกลาง และกฎหมายท้องถิ่น

บริษัทกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้สำเร็จตามนโยบายดังต่อไปนี้

 1. การส่งมอบที่ตรงเวลา
 2. การรักษาคุณภาพให้คงที่
 3. การควบคุมต้นทุน
 4. การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 5. การปรับปรุง และพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการจัดการขบวนการทำงานเพื่อให้ง่าย และรวดเร็ว ลดความซับซ้อน

 นโยบายสิ่งแวดล้อม

 • ทุ่มเทอย่างต่อเนื่องที่จะป้องกันสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษและลดผลกระทบทางสภาพแวดล้อม อันประกอบไปด้วยอากาศเป็นพิษ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ของเสียจากการอุปโภค บริโภค และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านระบบการจัดการที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
 • ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายแห่งประเทศไทย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
 • ประชาสัมพันธ์ นโยบายสิ่งแวดล้อมสู่พนักงานและเปิดเผยต่อสาธารณชน
 • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวน วางแผน และการควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นประจำ

ติดต่อเรา

line @  https://line.me/R/ti/p/%40erm9100
 www.buildingmaterial.co.th

Specification: ซิก้า ซีลเทป-เอส ความยาว 10 เมตร

ยี่ห้อ/ brand

SIKA

สี/Color

แถบสีเหลือง, แถบสีขาว

ขนาด/size

10 เมตร, 50 เมตร

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “ซิก้า ซีลเทป-เอส ความยาว 10 เมตร”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

ติดต่อเรา : HOMESOLUTIONCENTER CONTACT CENTER

 

Homesolutioncenter
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart